Giới thiệu Kali Linux


Kali linux có nguồn gốc Debian là một hệ điều hành miễn phí 
(Dự án Debian xây dựng, là bản phân phối phần mềm tự do được phát triển từ sự cộng tác của các tình nguyện viên trên khắp thế giới) , một bản phân  phối Linux được tạo dựng tập hợp từ nhiều phần mềm dựa trên nhân Linux và có một hệ thống quản lý gói tin. Kali linux ra đời với mục đích phục vụ cho tấn công và thăm dò hệ thống và được Offensive Security Ltd duy trì và tài trợ.


Giới thiệu kai linux

Phát triển : 

Kali Linux được cài đặt sẵn với hơn 300 chương trình thâm nhập thử nghiệm, bao gồm cả Armitage (một công cụ quản lý tấn công mạng đồ họa), nmap (một máy quét cổng), Wireshark (một phân tích dữ liệu), John the Ripper (một cracker mật khẩu), Aircrack-ng ( một bộ phần mềm để thâm nhập kiểm nghiệm các mạng LAN không dây), Burp suiteOWASP ZAP (cả máy quét bảo mật ứng dụng web).

Kali linux có thể chạy trực tiếp trên CD, USB , chạy trên máy ảo hoặc cài trực tiếp lên máy thật, đây là sự khá tiện dụng cho người sử dụng khi lựa chọn môi trường để chạy. Một nền tảng được hỗ trợ của  Metasploit Framework một công cụ để phát triển và thực hiện khai thác an toàn.
Nó được phát triển bởi Mati AharoniDevon Kearns thuộc Offensive Security thông qua việc viết lại BackTrack và và phân phối linux dựa trên Ubutu và được nhà phát triển thứ 3  chuyên gia Debian là Raphaël Hertzog tham gia.


Kali linux dựa trên Debian Testing vì vậy các gói  dữ liệu của nó sử dụng đa phần lấy từ các kho của Debian. Phát triển sử dụng một môi trường an toàn với chỉ một số nhỏ những người đáng tin cậy được phép cam kết phát triển các gói dữ liệu, mỗi gói được ký kết bởi các nhà phát triển và được can thiệp và nhân để cập nhật bổ sung các bản vá lỗi.


Nền tảng hỗ trợ :


Kali linux phân phối và hỗ trợ hai bản 32-bit và 64 bit, sử dụng trên máy tính dựa vào tập lệnh x86 và là hình ảnh kiến trúc ARM(viết tắt từ tên gốc là Advanced RISC Machine, là một loại cấu trúc vi xử lý 32 bit và 64 bit  kiểu RISC được sử dụng rộng rãi trong các thiết kế nhúng ) để sử dụng trên máy tính BeagleBoard(Máy tính mini) và trên ARM Chromebook của Samsung, các nhà phát triển của Kali Linux nhằm mục đích để làm cho Kali Linux có sẵn cho các thiết bị ARM, Kali Linux đã có sẵn cho BeagleBone Black, HP Chromebook, CubieBoard 2, CuBox, CuBox-i, Raspberry Pi, EfikaMX, U2 Odroid, Odroid XU, Odroid XU3, Samsung Chromebook, Utilite Pro, Galaxy Note 10.1, và SS808


Nhãn: