Red hat - Cài đặt Remote Server Administrative Tools trên Windowns


Khi bạn có một Server Red Hat đã nâng cấp lên DC thành công, bây giờ vấn đề quan trọng nhất là quản lý như thế nào. Giải pháp  cài RSAT trên Windowns là trực quan nhất giúp có thể quan sát được những cấu hình đã làm và thậm chí dân  MCSA nhìn vào cũng biết ngay mà không cần dùng nhiều lệnh với Linux.Mượn một máy nào đó join domain và quản lý DC, việc này không nhất thiết bạn phải dùng windowns gì... 7,8,10, Server 2003,2008,2016... Mà vấn đề máy đó có RSAT để quản lý hay không.
Đối với windowns lient thì cài RSAT như sau :
  • Windows 10: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=45520
  • Windows 8.1: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=39296
  • Windows 8: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=28972
  • Windows 7: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=7887
  • Windows Vista: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=21090
Còn Windowns Server thì đã tích hợp sẵn chỉ cần Add Roles vào là dùng.

Cài đặt :
Trên windowns client lựa chọn phiên bản thích hợp dành cho 32 or 64 cứ next, next là xong.
Khi cài đặt xong trên windows sẽ có mục này, xem như là ok.Tiến hành cài những mục quản lý cần thiết :

Group Policy Management Tools : Provides the Group Policy MMC Snap-ins: Management Tool, Management Editor and Starter GPO Editor.
Active Directory Module for Windows PowerShell : Optional. Enables Active Directory (AD) PowerShell cmdlets.
AD DS Tools : Provides the Active Directory Users and Computers (ADUC) and Active Directory Sites and Services MMC Snap-in.
Server for NIS Tools : Adds the UNIX Attributes tab to ADUC objects properties. It enables you to configure RFC2307 attributes.
DNS Server tools : DNS MMC Snap-in for remote DNS management.
Remote Desktop Services Tool : Optional. Adds the Remote Desktop Services Profile tab to the ADUC user object's properties and installs the RDP server administration MMC Snap-in. Install this feature to configure remote desktop protocol (RDP) settings in ADUC.
Cuối cùng thì bên Windowns làm gì với DC thì trên này có hết mọi thứ. Cứ thế tiến hành config theo yêu cầu.
Nhãn: