Web Hosting Control Panel - Hướng dẫn cài WHM cPanel trên Centos 7


cPanel là một bảng điều khiển lưu trữ web dựa trên Linux trực tuyến cung cấp giao diện đồ họa và các công cụ tự động hóa được thiết kế để đơn giản hóa quy trình lưu trữ trang web cho chủ sở hữu trang web hoặc "người dùng cuối".

Khi cài đặt Server Centos 7 xong, bạn không muốn quản lý thủ công nữa mà dùng giao diện web quản trị nhìn ngầu như mua của tụi hosting. :)

Bạn có thể cài đặt phục vụ cho công việc của mình, cho cá nhân hoặc doanh nghiệp... cách cài đặt cũng khá đơn giản. Với phiên bản WHM & cPanel thì có bản quyền, giá cả thì có thể thay đổi theo năm nên check thông tin chính xác từ trang chủ.

https://store.cpanel.net/
Cấu hình yêu cầu khi cài đặt WHM cPanel  như sau, đây là yêu cầu từ trang chủSau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, tôi sẽ cài trên Centos 7.

Đầu tiên đặt IP Static cho Centos 7, cứ theo mặc định cứ lôi nmtui ra xử cho nhanh.
OK, sau khi đặt IP xong tôi sẽ gán hostname cho máy chủ Centos của mình, như ở đây tôi gán cho nó là

vps.phamquangloc.vn

Chú ý : Như centos 7 mọi người hay dùng lệnh nmtui để open NetworkManager quản lý IP local centos, nhưng khi dịch vụ này bật thì cài đặt WHM & Cpanel bị lỗi nên hãy disable nó đi sau khi đặt hoàn tất IP Static và đổi hostname với lệnh sau

vsystemctl stop NetworkManager.service
systemctl disable NetworkManager.service

Có thể đổi hostname bằng lệnh sau(Cứ cái nào tiện thì cứ dùng :) )

[root@phamquangloc.vn~]# hostnamectl set-hostname vps.phamquangloc.vn --static

Mọi thứ yêu cầu  xem như đã ok, và bắt đầu cài đặt thôi :

Config file host Centos 7 :

[root@vps ~]# vi /etc/hosts WHM cPanel là một project được viết bằng ngôn ngữ Perl vì vậy yêu cầu bạn phải cài Perl trên server để đáp ứng đủ thư viện cho project

[root@vps ~]#yum install perl


Di chuyển đến Home để cài đặt vào vùng này

[root@vps ~]#cd /home

Chạy lệnh cài đặt để get source code mới nhất từ trang chủ

[root@vps ~]#curl -o latest -L https://securedownloads.cpanel.net/latest


Thực hiện quá trình cài đặt với các gói đã tải ở trên

[root@vps ~]#sh latest


Quá trình cài đặt khá là lâu khoản 10 phút tùy vào môi trường, cứ đợi chờ đến khi quá trình cài kết thúc.

Mở port firewall cho centos 7

[root@vps ~]#firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=2087/tcp

[root@vps ~]#firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=2083/tcp

[root@vps ~]#firewall-cmd --reload

Quá trình cài đặt kết thúc ta hiến hành mở trình duyệt đển connect vào WHM & Cpanel vừa cài.
Lưu ý cần nhớ 2 port chính : 2087 và 2083

Port defalt : 80Port 2087 (WHM Login) :Đăng nhập bằng User/pass OS Centos 7Port 2083 (WHM Login) :


Login bằng vào WHM tạo user Cpanel đăng nhậpQuá trình cài đặt đã hoàn tất, muốn focus chuyên sâu vào cách quản trị có thể xem thêm guide hướng dẫn của Cpanel.Nhãn: