LPIC-System Administrator - Hướng dẫn join domain server Centos 7 với Active Directory Domain


Một buổi tối đi làm đêm rãnh rỗi làm bài Lab join domain cho Server Centos 7, tại sao phải join domain cho Centos... Một ngày nọ ông Director IT buồn buồn bảo join domain hết mấy con Centos 7 cho tao :) :)

Có nghĩa là muốn mấy con Linux Centos đang yên đang lành join domain đúng ko (đang tưởng tượng :) :) ) ok, thích thì nhích thôi và tiến hành làm thôi, thế là hôm nay  Raise ticket để nói chuyện rồi. Sau một lúc cắn viên đá cho tỉnh táo thì bắt đầu thôi.

Hướng dẫn join domain server Centos 7 với Active Directory Domain

Trước khi bắt đầu làm thì trang thiết bị súng ống đầy đủ (Server  AD, Server Centos 7 ok).

Mô hình như sau : 

Windowns Server 2012  IP: 10.120.50.10
Centos 7 Server; IP: 10.120.50.12

Phần AD thì chuẩn bị một user domain : domain\centos01/P@ssw0rd


Phần Centos 7 bắt đầu cấu hình sau :

Login vào Centos 7 có thể dùng puty, hay login trực tiếp vào server centos chạy dòng sau để cài đặt các gói packed cần thiết.

[root@ ~]#  yum install sssd realmd oddjob oddjob-mkhomedir adcli samba-common samba-common-tools krb5-workstation openldap-clients policycoreutils-python -y

Để update được các packed này yêu cầu Centos ra được internet vì nó cập nhật online, ghi lại cho sau này đang ngáo đá cũng không hiểu :) :)

Hướng dẫn join domain server Centos 7 với Active Directory Domain

OK, thế là em nó cũng chạy xong, phần này chaỵ khá là nhanh khoản 15s là xong (Bạn thân với thằng network nên băng thông khá mạnh :) :))

Sau khi cập nhật các gói trên xong tiến hành  chình sửa file resolv.conf

[root@localhost ~]# vi /etc/resolv.conf

Hướng dẫn join domain server Centos 7 với Active Directory Domain


Hướng dẫn join domain server Centos 7 với Active Directory Domain


Tiếp theo chạy lệnh join domain với lệnh Realm, Ở đây user là centos01 và hệ thống yêu cầu nhập password thì nhập theo thông tin bên AD windowns cung cấp

[root@localhost ~]# realm join --user=centos01 domain.local

Hướng dẫn join domain server Centos 7 với Active Directory Domain

Sau khi join mọi thứ thành công thì check thông tin như sau :

[root@localhost ~]#realm list

Câu lệnh này sẽ show thông tin domain vừa join vào

Hướng dẫn join domain server Centos 7 với Active Directory Domain

Cuối cùng kiểm tra trên AD có máy nào vừa join domain không là sẽ biết :)

Hướng dẫn join domain server Centos 7 với Active Directory Domain

OK, em nó đã vào domain, thông tin trên AD sẽ hiện thông tin server centos này.

Sau khi khởi động lại centos vào bên trong check thông tin, login bằng user domain để kiểm tra

Hướng dẫn join domain server Centos 7 với Active Directory Domain


OK, thế là khá đơn giản mọi việc đã hoàn tất và để join được domain này thì điều không thể thiếu đó là SAMBA (gói cài đặt ban đầu dài dài ở trên) và muốn hiểu thêm về SAMBA thì xem chi tiết ở đây :
hướng dẫn cấu hình SAMBANhãn: