Asset Management - How to deploy Asset Management Snipe-IT on Centos 7 Google Cloud


Nói về Snipe IT thì chắc hẳn ai cũng biết rồi, thông tin chi tiết có thể tham khảo bài Hướng dẫn build Asset Management Snipe-IT trên Centos 7 (rất là chi tiết). Hôm nay làm cũng bài như thế này trên Google Cloud, về bản chất thì không có gì thay đổi nhiều, vì sao, có một bạn chat cho mình nhờ mình check hộ Snipe IT cài trên Google Clound và vấn đề bullshit là... haizz

Khi làm được 80%, mình có nhờ reboot con Centos 7 Google Cloud thế là nó giới hạn session , sau khi reboot nó không cho ssh tới luôn, hài vãi chưởng, với lại phải làm về rồi nên định hướng cho bạn ấy tự xử, hôm nay mới đăng ký tài khoản là làm lại bài nay, nói chung hôm nay là copy paste kaka

Sau khi đăng kí Google Cloud ta tạo máy ảo Centos 7
Sau đó ta đăng nhập vào Centos 7 này trên Google Cloud và access bằng tài khoản root .


Cứ y chang bài trước mà xúc :)Rồi cũng tạo folder chứa source code, không gì thay đổi


Cấu hình file host :Thêm repo và cài đặt Maria DB, nó không khác gì bài kia cả, chỉ là trên  Google Cloud :)
Sau khi cài đặt thì tạo Database


Sơ tới đây là thấy không gì thay đổi nhiều, phần nào quan trọng sẽ bôi đậm lại dễ focus

Cài đặt php, và cấu hình thông số, tinh chỉnh PHP


Phần quan trọng :
Cài composer để get thư viện về và chạy như trong hình, nếu không chạy báo lỗi thì dùng /usr/local/bin/composer installTiếp theo tạo key và cập nhật file config

Tiếp theo tắt selinux đi với lệnh sau, cái này khá quan trọng nhá, để tránh phát sinh nhiều cái
Vì khi tắt selinux xong sẽ không bị lỗi phân quyền một số folder về permissions ví dụn như báo và vào debug chọn true nó sẽ show lỗi chính xác ra (vi .env -> from -> APP_DEBUG=false to APP_DEBUG=true )
Tiếp theo thì theo bài trước và hoàn thành
Báo lỗi thì chạy php artisan migrate
Vậy thế là xong một bài How to deploy Asset Management Snipe-IT on Centos 7 Google Cloud bla bla bla :) Bài này sẽ chỉ điểm những cái quan trọng mắc phải, lỗi này đã gặp khi hỗ trợ một bạn cài trên Google Clound, bài này không nói kỹ càng như bàio trước vì copy paste và chỉ điểm nơi quan trọng. Khi bạn đã tiềm kiếm cách cài Snipe-IT thì bạn đã biết dùng nó để làm gì rồi, đừng mất khá nhiều thời gian để cài đi cài lại àm hãy ngâm cứu thật kỹ trước khi cài :) Bài này cài khoản 15 phút nếu bạn hiểu nó.

Nhãn: