Open Project - Hướng dẫn cài Open Project trên Centos 7 Google Cloud


Khi làm việc cần quản lý công việc, project của mình hoặc công việc nội bộ cần giao TASK lẫn nhau thì Open Project cũng là công cụ hỗ trợ khá là tốt, giao diện trực quan..

Nó là một dạng ITSM với các đầy đủ các tính năng, nói về ITSM thì có nhiều cái để tham khảo như cloud có Service-Now, sản phẩm của Atlassian ... tùy vào nhu cầu và sự tiện lợi mà sử dụng, riêng cá nhân mình thấy Open Project dùng cho doanh nghiệp vừa và trong team IT khá tốt (Cá nhân), còn mấy doanh nghiệp lớn thấy dùng Service-Now , Atlassian JIRA,ManageEngine ServiceDesk Plus...

Như thường lệ mình chọn Centos 7 chạy trên Google Cloud để chạy.
Đầu tiền, xác định cái nào tiện thì cài trước: 
Cài database PostgreSQL :

Lưu ý là Openproject chỉ chạy trên DB Postgresql 9.5 trở lên nhé


[root@localhost ~]#sudo yum install postgresql95-server postgresql95
[root@localhost ~]#sudo postgresql95-setup initdb[root@localhost ~]#sudo systemctl start postgresql


[root@localhost ~]#sudo systemctl enable postgresql

[root@localhost ~]#psql -d template1 -c "ALTER USER postgres WITH PASSWORD 'conchimnon';"
Như vậy đã cài đặt xong, gán password cho user default postgres đã xong, khi xong phần này ta xác định cần cấu hình những gì để có thể sử dụng được nó.

Xác định port của postgresql : 5432
 Làm sao để connect nó, thử telnet xem nhé, trước khi telnet tắt hết firewall luôn, còn nếu ko muốn thì có thể mở port cần thiết cũng dc.Và telnet thử database có connect ok không, nếu không là có vấn đề


Ok, thế là nó tạch rồi cụ giáo ạ, thế là ta cần xác định rằng, muốn connect tới database postgres thì cần config một số thứ nữa, không dễ ăn như mysql or maria-db đâu :)

Chúng ta cần chỉnh sửa một vài thứ từ config

[root@localhost ~]#vi /var/lib/pgsql/data/postgresql.conf
[root@localhost ~]#vi /var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf[root@localhost ~]#systemctl restart postgresql.service

Cuối cùng telnet thử xem, nếu ok là có nghĩa ngon rồi, tạo db có 2 cách, một dùng pgAdmin để tạo hoặc dùng command trực tiếp cũng ok.
Còn nếu dùng command thì xúc luôn nhanh như sau :


[root@localhost ~]# su - postgres


-bash-4.2$ createuser locpham

-bash-4.2$ psql -d template1 -c "ALTER USER locpham WITH PASSWORD 'conchimnon';"


-bash-4.2$ psql postgres

 postgres=# CREATE DATABASE demoDB;

postgres=# ALTER DATABASE demoDB OWNER TO locpham;

Đây là hướng dẫn bạn cài DB bằng tay, nên tìm hiểu nó trước vì nó hỗ trợ khá nhiều sau này như backup DB ..., có thể dùng openproject cài DB tích hợp trong bộ cài luôn cũng được
OK, vậy là xong.

Tiếp theo ta disable selinux, cái này quan trọng, vì không tắt đi quá trình cài sau này nó có rất nhiều phát sinh.

[root@localhost ~]# sudo setenforce 0

[root@it ~]# vi /etc/selinux/config


Cài đặt wget trên centos 7 để kéo source project về...


Cấu hình repo openproject

[root@it ~]# sudo wget -O /etc/yum.repos.d/openproject.repo \ https://dl.packager.io/srv/opf/openproject/stable/9/installer/el/7.repo
Cuối cùng là install openproject
[root@it ~]#sudo openproject configure

Connect tới Database  Open Project


Connect tới localhost  Open Project


User database  Postgres Open Project


Password Postgres Open Project


Cài đặt HTTPDĐây là tiền tố, để trống sẽ vào thẳng host, nếu không sẽ là it.phamquangloc.vn/openproject
Đợi cho chạy xong là ok :)
Đăng nhập admin/admin và xúc thôi :)Check Config:
Nhãn: