Reference - Sức mạnh đáng sợ của Netsh interface portproxy giúp ích sysadmin như thế nào


Nói về Netsh interface portproxy thì ta hiểu nôm na là nó hỗ trợ Port forwarding bao gồm IPv4 và V6, lý thuyết là vậy nhưng thực tế ứng dụng nó như thế nào ? Trong thực tế nó hỗ trợ rất nhiều, tùy vào trường hợp và yêu cầu để sử dụng phù hợp. 

Hôm nay test thử một kịch bản trong vô vàng kịch bản :) có lẽ sẽ cần dùng khá là nhiều trong công việc.

Theo dõi sơ đồ kịch bản như sau :


Reference - Sức mạnh đáng sợ của Netsh interface portproxy giúp ích sysadmin như thế nào


Kịch bản sẽ là A là laptop của sysadmin kết nối tới Server remote B via RDP port 3389 có lớp mang 192.168.1.0/24 , B có 2 card mạng 1 thông với A và thông với C với lớp mạng 172.16.50.0/30. C có cài VNC server port 5900. Bài toán đặt ra là dùng VNC Viewer từ A connect tới C.


Reference - Sức mạnh đáng sợ của Netsh interface portproxy giúp ích sysadmin như thế nào


Về mặt logic thì AC chả bà con họ hàng gì hết, A chỉ chơi với B mà thôi, còn lại B sẽ lo hậu sự với C. Ở bài toán này Netsh interface portproxy sẽ giúp giải quyết bài toán bằng cách A bảo gì B làm đó và trả lại thông tin cho A.

Bắt tay vào giải bài toán thôi :

Đầu tiên Add Netsh interface portproxy như sau :


netsh interface portproxy add v4tov4 listenport=3389 listenaddress=IPS connectport=5900 connectaddress=IPD


Reference - Sức mạnh đáng sợ của Netsh interface portproxy giúp ích sysadmin như thế nào


Tiếp theo dùng VNC connect từ 192.168.1.217:3389 sẽ tự động forward qua 172.16.50.129.


Reference - Sức mạnh đáng sợ của Netsh interface portproxy giúp ích sysadmin như thế nàoReference - Sức mạnh đáng sợ của Netsh interface portproxy giúp ích sysadmin như thế nàoTrong quá trình làm với mục đích cho nhanh, có thể switch qua máy khác liên tục, tùy theo tình huống để dùng, Netsh interface portproxy sẽ giúp bạn thực hiện khá nhiều kịch bản , rất hay.

Khi dùng xong nếu muốn xóa nó đi thì dùng câu lệnh sau :


netsh interface portproxy delete v4tov4 listenport=3389 listenaddress=IPS


Reference - Sức mạnh đáng sợ của Netsh interface portproxy giúp ích sysadmin như thế nàoReference - Sức mạnh đáng sợ của Netsh interface portproxy giúp ích sysadmin như thế nàoNhãn: