LPIC-System Administrator - Hướng dẫn cài đặt nhanh Systemback và tạo file linux iso trên Pop!_OS 19.10


Systemback là gì ? Systemback là phần mềm giúp tạo các bản sao lưu của hệ thống và các tệp cấu hình người dùng trên Linux. Trong trường hợp có vấn đề, bạn có thể dễ dàng khôi phục trạng thái trước đó  một cách dễ dàng.LPIC-System Administrator - Hướng dẫn cài đặt nhanh Systemback và tạo file linux iso trên Pop!_OS 19.10Nghe tới đây giống giống windows ghost, xin thưa rằng nó cũng tương tự vậy, nhiệm vụ của nó backup lại một bản sao của OS tại thời điểm hiện tại.

Nếu ai đã từng ghost windowns thì khi đụng linux sẽ nghĩ ngay tới vấn đề này và sẽ biết đến Systemback này... Mình không nghĩ vậy vì mình toàn dùng ảo hóa cho linux nên clone lại không ah :)

OK, mục đích hôm nay mình nói tới là dùng Systemback để tạo một file OS.iso có cài đặt các phần mềm riêng cần thiết của mình.

Bài này chỉ bỗ trợ cho bài deployment linux nên sẽ nói khái quát cái cần thiết thôi, và mục tiêu sẽ có một giả thuyết như thế này.

Tất cả các WKS sẽ dùng linux PopOS 19.10, bên trong sẽ cài các phần mềm cần thiết của công ty và yêu cầu nhân viên IT không dùng bất cứ OS nào bên ngoài để cài, chỉ đúng OS công ty cung cấp. Để giảm thiếu thời gian cho nhân viên trong quá trình cài đặt bắt buộc OS này phải có những software cần thiết, sau khi cài xong OS là người dùng sẽ sử dụng và không cài thêm bất cứ phần mềm gì từ bên ngoài...

Trước tiên PopOS 19.10 sẽ cài 2 dịch vụ apacheibus unikey, ví dụ là vậy đi và mình sẽ có OS chuẩn rồi đem nó dùng tất cả WKS...


LPIC-System Administrator - Hướng dẫn cài đặt nhanh Systemback và tạo file linux iso trên Pop!_OS 19.10OK, vậy đi và trình tự các bước sẽ cài đặt đơn giản như sau :


sudo add-apt-repository "deb http://ppa.launchpad.net/nemh/systemback/ubuntu yakkety main"


LPIC-System Administrator - Hướng dẫn cài đặt nhanh Systemback và tạo file linux iso trên Pop!_OS 19.10sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 382003C2C8B7B4AB813E915B14E4942973C62A1B


LPIC-System Administrator - Hướng dẫn cài đặt nhanh Systemback và tạo file linux iso trên Pop!_OS 19.10


sudo apt update


sudo apt install systemback


Sau khi cài đặt hết sức đơn giản như trên nó sẽ ra như thế này


LPIC-System Administrator - Hướng dẫn cài đặt nhanh Systemback và tạo file linux iso trên Pop!_OS 19.10


Launch app lên thì cần xác nhận password


LPIC-System Administrator - Hướng dẫn cài đặt nhanh Systemback và tạo file linux iso trên Pop!_OS 19.10


và giao diện phần mềm sẽ như thế này


LPIC-System Administrator - Hướng dẫn cài đặt nhanh Systemback và tạo file linux iso trên Pop!_OS 19.10


Chọn Live system create để tiến hành backup lại toàn bộ OS ở thời điểm hiện tại


LPIC-System Administrator - Hướng dẫn cài đặt nhanh Systemback và tạo file linux iso trên Pop!_OS 19.10


Tiếp theo chọn đường dẫn thư mục muốn lưu file file live của OS và tên file live OS này và Create new để bắt đầu tạo file live.


LPIC-System Administrator - Hướng dẫn cài đặt nhanh Systemback và tạo file linux iso trên Pop!_OS 19.10


Sau khi đã có live image rồi thì muốn ạo iso lúc nào convert ra lúc đó

LPIC-System Administrator - Hướng dẫn cài đặt nhanh Systemback và tạo file linux iso trên Pop!_OS 19.10Cuối cùng convert iso nó sẽ ra như sau :


LPIC-System Administrator - Hướng dẫn cài đặt nhanh Systemback và tạo file linux iso trên Pop!_OS 19.10


Cái tiện ích nhất của Systemback là phần lưu trữ file ISO, nếu muốn cắm USB vào để nó clone ra một bản vào USB khá là  tiện lợi.

Cuối cùng việc còn lại muốn làm gì với file ISO này là tùy bạn, sau đây là kết quả sau khi restore lại.

Bản ISO này đã là bản sao, nên nó hoàn toàn giống nguyên bản khi chạy live, boot từ CD or USB


LPIC-System Administrator - Hướng dẫn cài đặt nhanh Systemback và tạo file linux iso trên Pop!_OS 19.10Dùng ISO này install thì nó như sau :

Sau khi boot chọn Install sẽ vào giao diện system install và yêu cầu nhập thông tin


LPIC-System Administrator - Hướng dẫn cài đặt nhanh Systemback và tạo file linux iso trên Pop!_OS 19.10

Đây là cài đặt nên nhập thông tin user mới

LPIC-System Administrator - Hướng dẫn cài đặt nhanh Systemback và tạo file linux iso trên Pop!_OS 19.10


Cuối cùng sẽ đến phần chọn phân vùng, cứ chọn phân vùng cần cài đặt và chạy như bên dưới

LPIC-System Administrator - Hướng dẫn cài đặt nhanh Systemback và tạo file linux iso trên Pop!_OS 19.10


Sau khi Systemback install xong thì bản OS hoàn thành.


LPIC-System Administrator - Hướng dẫn cài đặt nhanh Systemback và tạo file linux iso trên Pop!_OS 19.10

Nhãn: