LPIC-System Administrator - Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Screen trên Centos 8


Ah Ah, tối nay sẽ nói về Screen trên Centos 8, cách cài đặt và sử dụng Screen bao gồm các câu lệnh cơ bản liên quan đến Screen.

Screen là cái  gì có hay ho hay không ? Nói một câu duy nhất là khá là tuyệt, vậy dùng nó để làm cái gì ? Dạ xin thưa nói đơn giản nó là quản lý các cửa sổ terminal linux.


Vẫn không hiểu lắm ??? Nói túm lại một câu giải thích đơn giản như thế này, hồi giờ ông có sài KVM Screen or KVM Switch không, nếu không thì google đi, nếu có quay lại đây  nói chuyện tiếp :)


LPIC-System Administrator - Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Screen trên Centos 8OK, Nếu dùng màn hình remote server hay gì đó thì KVM Screen or KVM Switch nó sẽ hỗ trợ chỉ một màn hình duy nhất có thể chuyển đổi từ một màn hình bạn có thể chuyển đổi để nhìn nhiều màn nhiều server để abcd gì gì đó, chẳng hạn đọc báo chẳng hạn :v :v


Ah, tới đây bạn sẽ hiểu là KVM Screen or KVM Switch là kết nối màn hình máy tính vậy dùng một Terminal chuyển đổi nhiều Termina remote khác thì sẽ như thế nào.


OK, Screen nó mục đích phục vụ cho nhu cầu này đây, và tối nay sẽ nói về Centos 8 nên sẽ cái nó lên Centos 8 để xem nó gì hay ho  nè.


Đầu tiên : Tôi có một con server Centos 8 master, nhiệm vụ là dùng nó remote terminal hết các con server còn lại.

Tôi sẽ cài đặt nó như sau :


[root@master ~]# yum install -y screen


LPIC-System Administrator - Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Screen trên Centos 8Cài đặt xong sẽ tạo một file với kịch bản như sau :


[root@master ~]# vi .screenrc


Nội dung sẽ như sau, thứ tự đầu tiền sẽ là màn hình server master còn lại là các server cần connect vào.


screen -t master 0 bash
screen -t Screen_number_1 1 ssh root@192.168.1.51
screen -t Screen_number_2 2 ssh root@192.168.1.52LPIC-System Administrator - Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Screen trên Centos 8


Sau khi tạo file .screenrc với nội dung lần lượt các server cần remote terminal thì cần hiểu các phím tắt sau : Cần nhớ kỹ nhé, nó phục vụ cho thao tác bên dưới.


LPIC-System Administrator - Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Screen trên Centos 8


Mỗi câu lệnh ở trên là : Ctrl + a và chọn 1 phím chức năng.


Chạy lệnh screen sẽ xuất hiện màn hình đầu tiên là của Master.


[root@master ~]# screen


LPIC-System Administrator - Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Screen trên Centos 8


Ví dụ : Tôi đang ở màn hình Master và cần switch qua server1, như hướng dẫn phím ở trên bấm Ctrl + a xong chọn n, ok next thôi.


LPIC-System Administrator - Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Screen trên Centos 8


OK, next phát nữa xem nào :)


LPIC-System Administrator - Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Screen trên Centos 8Tương tự Ctrl + a xong bấm p sẽ Prev bay về tab trước đó, cứ tương tự như bảng phím tắt ở trên....

Ctrl + a và number là số thứ tự tab màn hình hiện có.

Ctrl + a và i sẽ hiện thông tin của Terminal


LPIC-System Administrator - Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Screen trên Centos 8Check xem đang dùng bao nhiêu tab, Ctrl + a và w.


LPIC-System Administrator - Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Screen trên Centos 8OK, vân vân mà mây mây, tùy vào mục đích sử dụng thì lựa chọn phím tắt phù hơn :)


Nhãn: