Reference - Câu chuyện muôn thuở Telnet multiple server and portsOK, đến tối rãnh rỗi là lại lên, tối nay sẽ nói về câu chuyện muôn thuở How to Telnet multiple server and ports ... bla bla.

Bên dưới sẽ là những đoạn script hết sức đơn giản và gọn gàng giúp giải quyết nhanh bài toán về telnet để phục vụ cho nhu cầu.

Tuy nó đơn giản đôi lúc cần phải làm để phục vụ cho công việc, nói về telnet thì ai làm cũng được chỉ cần cài Telnet Client lên và check xem port nào đó có open hay không. Nhưng vài port thì quá đơn giản, giờ quăng cho vài chục IP vs vài chục port thì thấy mệt rồi ah nghen.

Điều này sẽ xảy ra chứ không phải là không, vì trong quá trình làm việc sẽ cần rất nhiều, có một đoạn script để test thì cũng tiện và ok.

Hôm nay sẵn tiện chạy 3 đoạn script trên 3 nền tảng : CMD (bash script) , PowerShell, Linux (Shell script), tuy nó đơn giản nhưng mục đích phục vụ công việc nếu muốn dùng windowns hay linux thì lôi ra làm, luôn làm chủ công việc của mình và không phải trong thế bị động :)

PowerShell :02-PowerShell-how-to-telnet-multiple-server-and-ports


OK, và cuối cùng kết quả nó sẽ như thế này
CMD (bash script) :

Thời gian timeout tùy chỉ phù hợp với host, nếu host trả về chậm hơn thì sẽ không chính xác, đây để 3 cho nhanh.04-Bash-Script-how-to-telnet-multiple-server-and-portsVà kết quả của CMD (bash script) nó như thế này :


04-Bash-Script-how-to-telnet-multiple-server-and-portsLinux (Shell script) : 


09-Shell-Script-how-to-telnet-multiple-server-and-ports.png


Và kết quả chạy Shell script trên linux như thế này :


09-Shell-Script-how-to-telnet-multiple-server-and-ports.png


Tuy không có gì mới mẽ hay đặc sắc nhưng đôi lúc cũng cần :)Nhãn: