Reference - Giải quyết bài toán Microsoft Authenticator OTP trên Windowns


Dành cho những ai đang dùng Office 365 và chính sách Policy yêu cầu xác thực OTP khi đăng nhập vào mail, hoặc các dịch vụ SSO cần dùng tài khoàn mail nhưng cần xác thực OTP liên quan đến anh chàng Microsoft.
Reference - Giải quyết bài toán Microsoft Authenticator OTP trên Windowns


Nói về sự an toàn thì nó thật sự an toàn thật, và sử dụng rất tốt, điều này không cần phải bàn cải làm gì.

Nhưng lúc nào cũng ôm khư khư cái điện thoại nếu có đăng nhập hay làm gì đó lâu ngày cũng tạo sự phiền phức, đang dùng trên máy tính thì sao ? Bài toán này sẽ được giải quyết như sau (Dành cho những bạn biết về Python ).

Trước tiên máy của bạn cần cài python trước, python là gì nếu bạn nghĩ đến giải quyết OTP này thì bạn đã biết nó là gì rồi :)pip install pyotpReference - Giải quyết bài toán Microsoft Authenticator OTP trên WindownsTới đây là đồ chơi đã chuẩn bị xong, đăng nhập link bên dưới để lấy password serecthttps://account.activedirectory.windowsazure.com/proofup.aspx?proofup=1
Reference - Giải quyết bài toán Microsoft Authenticator OTP trên Windowns

Chọn setup Authentication app -> click vào Configure app without notifications để nhận Secret Key
Reference - Giải quyết bài toán Microsoft Authenticator OTP trên Windowns


Cuối cùng Next và chọn  Verify now


Nó sẽ yêu cầu nhập mã verify thì mở cmd lên chạy python với Secrect key đã cung cấp, lấy mã và nhập vào là xác thực OKReference - Giải quyết bài toán Microsoft Authenticator OTP trên Windowns


Thế là xong, cuối cùng thì sau này cứ chạy lên là lấy OTP là sài.

Tạo 1 file .py để dùng lần sau :
Reference - Giải quyết bài toán Microsoft Authenticator OTP trên WindownsCuối cùng chạy file python này sẽ giải quyết bài toán :)


Reference - Giải quyết bài toán Microsoft Authenticator OTP trên Windowns


Note : Giải quyết nhanh hơn nữa dùng mẹo sau, set alias là xong :)
Reference - Giải quyết bài toán Microsoft Authenticator OTP trên WindownsNhãn: