Reference - Cài đặt Nano Server 2016 trong vòng một nốt nhạc


Hôm nay mới gọi là thực sự hơi rãnh rỗi xíu mới viết nỗi bài này, chủ đề hôm nay nói về Nano Server 2016. Tại sao hôm nay lại lòi ra windowns, ah tình hình là bữa giờ ngồi nhai các khóa học bắt buộc của công ty năm 2020 và cũng có nói tới cái này. :)Reference - Cài đặt Nano Server 2016 trong vòng một nốt nhạc


Hôm nay nói sơ sơ về cách cài đặt và remote bla bla và tạo môi trường Nano Server như thế nào, mục đích bên dưới là tạo môi trường Lab, sẽ cài trên Vmware workstation, mục đích của Lab này mình tạo ra để phục vụ cho mục đích code powershell của mình nên cũng có cái gọi là :) cài thì nhanh đấy.


Giờ nói về Windowns Server 2016 vậy có cũ lắm không, ra cmnr 2019 rồi kìa, nhưng cũng đừng nôn nóng, nhiều công ty windows certification cũng mới chỉ 2016, nên 2019 cũng từ từ thôi. :)


Trước khi cài nó trên VMWare thì cần chuẩn bị những món sau :


VMware Workstation Pro, ISO Server 2016 en_windows_server_2016 và nhiêu đó là đủ rồi.


Muốn đơn giản thì tải Nano Server Image Builder về cài đặt và next next là xong, còn lười thì dùng powershell cũng được không sao, mình dùng powershell làm cho nhanh, vì khi hiểu rồi thì làm cái gì cũng ra hết :)


Bước 1 : Mount iso này vào máy


Reference - Cài đặt Nano Server 2016 trong vòng một nốt nhạcBước 2 : Copy thư mục Nano Server có sẵn trong bộ cài đã mount ở trên vào 1 thư mục riêng và chạy đăng ký RemoteSigned.


Set-ExecutionPolicy RemoteSigned


Reference - Cài đặt Nano Server 2016 trong vòng một nốt nhạcBước 3 :Sau khi đăng ký xong thì chạy import NanoServerImageGenerator


Import-Module .\NanoServerImageGenerator.psd1Reference - Cài đặt Nano Server 2016 trong vòng một nốt nhạc
Check xem đã cài ok chưa


 Get-ModuleReference - Cài đặt Nano Server 2016 trong vòng một nốt nhạc


Bước 4: OK, tạo ra list thư mục như sau để lưu các file như nơi chứ Virtual hard disk, nơi chứ driver ...


Reference - Cài đặt Nano Server 2016 trong vòng một nốt nhạc


Nói tới driver thì tạo sao phải cần có nó, như trên nói đến mục đích cài trên VMWare nếu ko có driver này thì xem như card mạng tạch.

Vậy lấy nó ở đâu, đơn giản vào đường dẫn sau


 C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Workstation\windows.iso


Mount cái file iso này và chạy setup.exe xong chỉ chổ lưu hoặc nhớ chổ lưu các file đã install và vào tìm driver và lôi ra dùng. Ở đây cài đại ở một thư mục nào đó rồi vô copy ra là xong


Reference - Cài đặt Nano Server 2016 trong vòng một nốt nhạc


Bước 6 : Cuối cũng chạy dòng sau là sẽ tự tạo Nano Server.


New-NanoServerImage -MediaPath E:\ -TargetPath C:\Users\sita\Desktop\NanoServer2016\DiskVHD\NanoServer03.vhd -Edition Datacenter -DeploymentType Guest -ComputerName NanoServer01 -AdministratorPassword (ConvertTo-SecureString -String "conchimnon@123" -AsPlainText -Force) -DriverPath C:\Users\sita\Desktop\NanoServer2016\VMTool


-MediaPath : File iso mount ở đâu, ở đây mount ở E thì chỉ đến E thôi.

-TargetPath : Nơi lưu Virtual Hard Disk ở đâu thì chỉ đến thư mục đó

-Edition : Có Datacenter và  standard, tùy vào nhu cầu sử dụng

-DriverPath : Như nếu sử dụng tool Nano Server Image Builder thì cần phải add file driver, còn ở đây chỉ tới thư mục driver nó sẽ tự nhận các file trong thư mục này

Ở đây chỉ vào Option cơ bản, muốn thêm vào trang chủ Microsoft tìm thêm option như IIS, cluster...


Reference - Cài đặt Nano Server 2016 trong vòng một nốt nhạc


Kết quả có ngay cục Virtual Hard Disk này, bên trong cục này sẽ là thông tin OS  rút ngọn.


Reference - Cài đặt Nano Server 2016 trong vòng một nốt nhạc


Bên trong nó có gì nha :)


Reference - Cài đặt Nano Server 2016 trong vòng một nốt nhạc
Ok, phần trên đã giải quyết xong rồi đấy, có rồi lấy ra sử dụng thôi.

Ah, mà quên cục trên dùng windowns mở ra hoặc hyper-v chạy lên thì dễ, còn đây muốn trên VMware mà, mà thằng này lại dùng .vmdk chứ không phải .vhd. Vậy thì convert nó qua thôi, tool thì nhiều google phát có đầy như V2V StartWind, qemu ....

Giờ dùng Qemu cho nhanh đi, lên mạng tải 1 cục về sài ko cần cài đặt : qemu-img-win-x64-2_3_0


qemu-img.exe convert -p C:\Users\sita\Desktop\NanoServer2016\DiskVHD\NanoServer01.vhd -O vmdk C:\Users\sita\Desktop\NanoServer2016\DiskVHD\NanoServer.vmdkReference - Cài đặt Nano Server 2016 trong vòng một nốt nhạcReference - Cài đặt Nano Server 2016 trong vòng một nốt nhạcSau khi tất cả mọi thư cần có đã có, cuối cùng lên máy ảo thôi nào :)

Chọn Custom

Reference - Cài đặt Nano Server 2016 trong vòng một nốt nhạc


Reference - Cài đặt Nano Server 2016 trong vòng một nốt nhạc


Reference - Cài đặt Nano Server 2016 trong vòng một nốt nhạc

Reference - Cài đặt Nano Server 2016 trong vòng một nốt nhạc


Reference - Cài đặt Nano Server 2016 trong vòng một nốt nhạc

Giữ nguyên LSI Logic SAS là ok rồi
Reference - Cài đặt Nano Server 2016 trong vòng một nốt nhạc


Nhớ chọn IDE, nếu chọn SCSI thì ko boot được nhé

Reference - Cài đặt Nano Server 2016 trong vòng một nốt nhạc

Chọn Existing vì đã convert xong khi nãy, chọn lại và dùng

Reference - Cài đặt Nano Server 2016 trong vòng một nốt nhạc
Reference - Cài đặt Nano Server 2016 trong vòng một nốt nhạc


Chọn Convert
Reference - Cài đặt Nano Server 2016 trong vòng một nốt nhạc

Sau khi next next và chọn các lựa chọn trên đã xong thì khoan hãy mở máy ảo lên, vì mở lên vẫn chưa nhận card mạng đâu, hãy đỗi thông tin như hình bên dưới, đây là driver đã copy khi nãyReference - Cài đặt Nano Server 2016 trong vòng một nốt nhạc


Và chạy lên và đăng nhập là xong


Reference - Cài đặt Nano Server 2016 trong vòng một nốt nhạc


Driver chạy ngon lành :)


Reference - Cài đặt Nano Server 2016 trong vòng một nốt nhạcReference - Cài đặt Nano Server 2016 trong vòng một nốt nhạc
Client remote tới nano server :

Để remote được thì cần set Trusthosted trước đã, câu lệnh sau set all luôn cho dễ lần sau or nhiều hostSet-Item WSMan:\localhost\Client\TrustedHosts -Value "*" -ForceReference - Cài đặt Nano Server 2016 trong vòng một nốt nhạcReference - Cài đặt Nano Server 2016 trong vòng một nốt nhạc


Tính ra Nano Server khá là nhẹ, nếu dùng nó chạy các tác vụ nho nhỏ cũng khá là ok, giảm đáng kể tài nguyên :)


Muốn controll cái này cho ok ngon lành thì học powershell  đi nhé và học nó không bao giờ phí đâu :)

Reference - Cài đặt Nano Server 2016 trong vòng một nốt nhạc

Nhãn: