Reference - So sánh Postman và Thunder Client ai sẽ làm chủ cuộc chơi

Ngẫu hứng ngồi test Thunder Client và ngẫm nghĩ so sánh với Postman thì thế nào, liệu nó có thể thay thế được không. Công nghệ ngày càng phát triển đòi hỏi sử dụng cái gì củng phải nhanh gọn lẹ, nên cái nào đáp ứng được thì sẽ tốt hơn ?? liệu có đúng không ??


Đầu tiên nói về cài đặt:

Nói về phần cài đặt, ở đây đang dùng linux khi cài Postman thì phải ngồi đợi một xíu, cũng không nhanh lắm mới cài xong, còn lại Thunder Client mở VS Code lên search phát install chạy phà phà khá nhanh và tiện. :)

Postman

Reference - So sánh Postman và Thunder Client ai sẽ làm chủ cuộc chơi

Thunder Client 

Reference - So sánh Postman và Thunder Client ai sẽ làm chủ cuộc chơi


Chức năng thường dùng

Ví dụ công việc chính của nó đi, ở đây chỉ dùng những phương thức cơ bản như sau, kiếm đại API free nào đó test.

Reference - So sánh Postman và Thunder Client ai sẽ làm chủ cuộc chơi

Ok, tạo một API Access Token để test xem sao

Phương thức Post

Postman

Reference - So sánh Postman và Thunder Client ai sẽ làm chủ cuộc chơi

Thunder Client 

Reference - So sánh Postman và Thunder Client ai sẽ làm chủ cuộc chơi

Phương thức Get

Postman

Reference - So sánh Postman và Thunder Client ai sẽ làm chủ cuộc chơi


Thunder Client 

Reference - So sánh Postman và Thunder Client ai sẽ làm chủ cuộc chơi


Phương thức Patch

Postman

Reference - So sánh Postman và Thunder Client ai sẽ làm chủ cuộc chơi


Thunder Client 

Reference - So sánh Postman và Thunder Client ai sẽ làm chủ cuộc chơi


Phương thức PUT

Postman

Reference - So sánh Postman và Thunder Client ai sẽ làm chủ cuộc chơi


Thunder Client 

Reference - So sánh Postman và Thunder Client ai sẽ làm chủ cuộc chơi


Phương thức DELETE

Postman

Reference - So sánh Postman và Thunder Client ai sẽ làm chủ cuộc chơi


Thunder Client 


Reference - So sánh Postman và Thunder Client ai sẽ làm chủ cuộc chơi


Test qua test lại thì có lẽ do thoái quen cá nhân khiến thao tác trên Postman nhanh hơn, nó dễ sử dụng hơn ngoại trừ lúc cài hơi lâu hơn Thunder Client xíu. Nhưng tùy theo thói quen hoặc tiếp cận lâu sẽ thành quen mà thôi. Như tiêu đề chỉ là chém gió cho vui thôi, vì lựa chọn là của mỗi cá nhân, nếu hợp thì dùng :)


Nhãn: