Cách cài đặt Pacemaker cluster trên Raspberry Pi OS


OK, Tối nay rãnh rỗi ngẩu hứng làm một bài về Cluster sử dụng  Pacemaker cluster, tình hình cũng khá là ngẫu nhiên dọn gọn lại cái bàn làm việc là lôi ra em nó "Raspberry pi 3" , món quà của thằng ku làm chung ở Casino tặng  khi về bờ.


Cách cài đặt Pacemaker cluster trên Raspberry Pi OS


Khi cầm lên ngẫm nghĩ hay là làm một  bài về cluster cho vui, nhưng có một cái thì cluster cái gì lol.

Ok, không sao sau một hồi lọ mọ tìm cái đầu đọc thẻ nhớ và tải thêm iso về cài máy ảo thế là lòi ra được 3 con raspberry pi kaka.


Vì để phân biệt con chính và hai con ảo nên thứ tự đặt tên như sau:

192.168.1.50 pimaster (real)
192.168.1.51 pinode01 (fake)
192.168.1.52 pinode02 (fake)


Ok, giờ làm sao nữa hen, vì 100% phần trăm công lực đã tập trung vào Centos vs  Redhat nên làm sao bên đó thì bê qua đây như vậy là xúc thôi :)

Test thử trên Pi OS này chạy được Pacemaker như bên kia không

apt-cache search xxx bla bla bla các tên packed

OK, mọi thứ khá ngon lành thì tiến hành cài nhanh như sau:


sudo apt-get install -y fence-agents pcs pacemaker


Cách cài đặt Pacemaker cluster trên Raspberry Pi OS


Note: Đợi nó chạy vài phút là xong, có một điểm lưu ý như sau, hay nhìn lại ở trên cách của các con Pi, vì muốn phân biệt con thật là master, các con VMs thì node thôi nên cách đặt tên như vậy sẽ có sự khác biệt.


Khác biệt như thế nào, có nghĩa là khi cài đặt và enable service , tạo password hacluster thì mặc định con pi này nó tự tạo cluster với tên node1 là mặc định, vậy toang cmnr :) hạ hồi phân giải :)


sudo systemctl start pcsd.service 


sudo systemctl enable pcsd.service


Tiếp theo đặ password chó HACluster

sudo passwd hacluster


Xong nhập password vào là xong phần này, tương tự các node còn lai cứ cài i chang vậy, lưu ý nên để chung một password.


Như đã nói ở trên phần note, giờ nó đã nhận node1 làm mặc định, nên xóa nó đi như sau

sudo passwd hacluster

 lần lượt tất cả các node xóa nó đi và sau đó chạy xác thực như sau, ở đây chạy trên con đặt tên pimaster, đó là lý do tại sao nên đặt password giống nhau là vậy.

sudo pcs cluster destroy


sudo pcs host auth pimaster pinode01 pinode02


Cách cài đặt Pacemaker cluster trên Raspberry Pi OS

Khi thây Authorized hết là xem như ngon lành rồi đó, tiến hàng tạo cluster thôi


sudo pcs cluster setup phamquangloc_cluster --start pimaster pinode01 pinode02


Cách cài đặt Pacemaker cluster trên Raspberry Pi OS

Cuối cùng của phân tạo cluster là check kết quả xem sao


Cách cài đặt Pacemaker cluster trên Raspberry Pi OS

Thấy online là coi như thành công, bước tiếp theo tắt STONITH(Shoot The Other Node In The Head) đi, cái này liên quan  đến phần cứng, khi đối với thiết bị phần cứng thì yêu cầu tắt đi, nên ở đây có 1 con thật nên tắt đi.Cái này hiểu nôm na rằng STONITH là một kỹ thuật giúp cô lập tài nguyên giúp loại bỏ các node nào mà ba linh tinh phát sinh lỗi như down... nôm na vậy


sudo pcs property set stonith-enabled=false


Sau khi hoàn tất cluster xem như là thành công rồi, nhưng Daemon Status nó mặc định chỉ enable pcsd thôi, nên hãy enable mọi thứ nó có như sau

sudo pcs cluster enable --all


Cách cài đặt Pacemaker cluster trên Raspberry Pi OS


sudo pcs cluster enable --all


Xong Cluster trên Raspberry Pi OS rồi đấy, khá là đơn giản, giờ cài đại apache để test node bla bla.

sudo apt install apache2


Cluster sẽ có 1 ip đại diện, mọi connection phải đi qua nó và nó chỉ con nào active là quyền của nó, cách tạo ip cluster như sau : IP cluster là 192.168.1.100

sudo pcs resource create ipcluster_apache IPaddr2 ip=192.168.1.100 cidr_netmask=24 --group apache


Cách cài đặt Pacemaker cluster trên Raspberry Pi OS


Cách cài đặt Pacemaker cluster trên Raspberry Pi OS


Cách cài đặt Pacemaker cluster trên Raspberry Pi OS

Thử rút điện tắt một node xem nó tự nhảy không


Cách cài đặt Pacemaker cluster trên Raspberry Pi OS

Mở lại con vừa tắt xem có online lại không và move nó về node chính


Cách cài đặt Pacemaker cluster trên Raspberry Pi OS


Cách cài đặt Pacemaker cluster trên Raspberry Pi OS


Mọi thứ xem như ok, còn muốn update thêm về pacemaker thì vào đây


Cách cài đặt Pacemaker cluster trên Raspberry Pi OS


Nhãn: