Reference - Viết cái script be bé check top google ranking bằng Apps Script

 Như hôm trước thấy cái ý tưởng dùng Apps Script hay hay trong phần Lấy thông tin youtube comments bằng youtube api v3 khá thú vị. Hôm nay rãnh rỗi ngồi check mấy keyword google search nên nảy sinh ý tưởng dùng Apps Script kéo thông tin về google sheet và check top ranking.


Reference - Viết cái script be bé check top google ranking bằng Apps Script


OK, đơn giản nhu thế này , có rất nhiều cách để check top google, ví dụ bạn dùng tools nào đó share trên mạng, chỉ nhập domain, keyword vào là nó kiểm tra vị thứ trên tìm kiếm.

Và giờ đây muốn lấy tất cả các link và title trên trang tìm kiểm đầu tiên, và xem domain mình cần tim sẽ nằm vị trí bao nhiêu. Cách đơn giản nhất mở lên rang tìm kiếm và đếm xem nó đang vị trí nào ở trang đầu, đó là cách thủ công, và từ ý tưởng này sẽ ra bài ngày hôm nay.

Thông thường, nhiều người sẽ hay làm đó là Crawl Data về, xong phân tích ra lấy vị trí, nhưng hôm này sẽ không làm cách này mà sẽ dùng API của bên thứ 3 cung cấp, tại sao vậy ? Họ làm ngon lành rồi mình dùng sẽ khỏe hơn, và bên trong nó có nhiều hữu ích hơn nhiều, giúp có bạn sẽ có nhiều ý tưởng hơn khi cần đến. Đó là gì ? theo dõi bên dưới :)


Reference - Viết cái script be bé check top google ranking bằng Apps Script

Vào trang serpapi và check xem phần demo ở trang chủ, sau khi tìm kiếm xong giữ nguyên kết quả và xem thật kỹ các tham số phần JSON, những tham số này sẽ hỗ trợ cho phần sau.

https://serpapi.com/


Tiếp theo đang ký tài khoản và đăng nhập vào, bên trong sẽ hỗ trợ document các thuộc tính, dựa vào đó và so sánh với JSON ở phần trên, sau khi ngắm cho đến khi hiểu được logic thì bắt đầu chiển thôi :)


Reference - Viết cái script be bé check top google ranking bằng Apps Script


Sau khi lấy các thông số ok theo yêu cầu, thì test thử mọi thứ cần thiết đã xong chưa, đúng theo yêu cầu chưa thì sẽ có kết quả như sau


https://serpapi.com/search?q=snipe%20it%20la%20gi&api_key=c2adbae4a358d41b68b4abcbde039568f331fbc9644ceed5a8e5ca4a227dd0f0&start=0&num=10&hl=&gl=vn


Oh hen, xem như ngon lành cành đào, kết quả trả về xem như đúng yêu cầu, với các tham số truyền vào theo mục đích, giờ là lôi google sheets ra chiến thôi.


Reference - Viết cái script be bé check top google ranking bằng Apps Script

Thế là mở Google Sheets lên code nhanh như sau

Mở google sheets, tạo một button run, thêm thông tin domain, keyword cần tìm kiếm, Extensions -> Apps Scripts.

        

Reference - Viết cái script be bé check top google ranking bằng Apps ScriptReference - Viết cái script be bé check top google ranking bằng Apps Script


Cuối cùng chạy phát xe kết quả như thế nào, và qua phần API này bạn sẽ tìm cho mình được khá nhiều điều lý thú với nhu cầu của mình, free thì 1 tháng 100 nháy, còn muốn dùng lâu dài thì đăng ký mua cũng khá dễ. :)


Reference - Viết cái script be bé check top google ranking bằng Apps ScriptReference - Viết cái script be bé check top google ranking bằng Apps Script


Nhãn: