Đăng ký và cấu hình SSL certificates(ZEROSSL) cho Collabora Online trên SUSE Linux 15

 Như bài trước có nói về cách cài đặt và cấu hình Collabora Online trên SUSE Linux 15, nói chung cách cài đặt thì khá là đơn giản và nhanh. Điểm chú ý là Collabora sử dụng SSL Cert format .pem, nên hôm nay sẽ là sao convert được cert đang ký từ ZeroSSL và áp vào dùng được trên Collabora.


Đăng ký và cấu hình SSL certificates(ZEROSSL) cho Collabora Online trên SUSE Linux 15OK, vào trang chủ ZeroSSL đăn ký nhanh

https://zerossl.com/


New Certificate - Đăng ký SSL cho domain của bạn, ở đây thì khá đơn giản nhập thông tin theo hướng dẫn. Đối với CSR & Contact thì có thể tạo mới và đem về dùng, hoặc có thể copy CSR đã tạo và lên đây đăng ký cũng được, cách đăng ký local thì tham khảo bài Cài đặt và cấu hình Collabora Online trên SUSEcó hướng dẫn.


Đăng ký và cấu hình SSL certificates(ZEROSSL) cho Collabora Online trên SUSE Linux 15


Ở đây sẽ đăng ký trên ZeroSSL và để nó làm  mọi thứ cho mình, chỉ download về dùng cho khỏe, bên các bước như sau


Đăng ký và cấu hình SSL certificates(ZEROSSL) cho Collabora Online trên SUSE Linux 15


Cứ theo hướng dẫn xác thực nha qua Email, DNS hay upload file lên host để xác thực, cứ theo gợi ý từ trang này đến khi mọi thứ ok hết, tải được gói Cert về khi đó tính tiếp.Đăng ký và cấu hình SSL certificates(ZEROSSL) cho Collabora Online trên SUSE Linux 15

Đến đây là phần quan trọng nhất, sau khi xác thực mọi thứ ok hết mới được tải gói Cert trên về, và chú ý quan sát thì đặc thù Collabora Online  chỉ dùng .pem, nhưng ZeroSSL tải về là .crt vs key.


OK, muốn dùng được nó thì phải convert nó sang .pem mới dùng được, nên phần này làm sao convert cho nó đúng mới là phần quan trọng nhất.


Tiến hành convert như sau :


cat certificate.crt ca_bundle.crt >> cert.pem


cat private.key >key.pem


openssl x509 -in ca_bundle.crt -out ca-chain.cert.pem  -outform PEM


Đăng ký và cấu hình SSL certificates(ZEROSSL) cho Collabora Online trên SUSE Linux 15


Như vậy là xong, copy vào folder /etc/coolwsd/cert là xong, khởi động lại service là mọi thứ sẽ ok hết.


Đăng ký và cấu hình SSL certificates(ZEROSSL) cho Collabora Online trên SUSE Linux 15


Mở web ra xem như thế nào, kiểm tra xem mọi thứ ok không nào.


Đăng ký và cấu hình SSL certificates(ZEROSSL) cho Collabora Online trên SUSE Linux 15Đăng ký và cấu hình SSL certificates(ZEROSSL) cho Collabora Online trên SUSE Linux 15


Ở trên là cách convert SSL .crt được tạo ra từ ZeroSSL sang .pem để phục vụ cho  Collabora Online - Open source online office suite. 


Đây là một ví dụ điển hiền để hỗ trợ chuyển đổi format SSL nhanh nhất, nó không những hỗ trợ cho bào này, mà tương lai nếu có cần chuyển đổi để phục vụ mục đích khác cũng dễ dàng. Tương tự nếu SSL mua từ các dịch vụ khác, khi nhân gói Cert về thì cách sử dụng cũng tương tự .:)Nhãn: ,