Reference - Sử dụng ab - Apache HTTP server benchmarking tool để testing performance

 Lâu lắm rồi mới ngồi viết blog lại, thời gian này khá là bận rộn nên không lâu rồi vẫn chưa viết được bài nào. Hôm nay sẽ không ngồi chém gió chơi chơi về benchmarking tool, có vài tool hay nhưng sẽ nói trước về AB trước nhé. :)

Nói sơ về về Apache HTTP server benchmarking tool - thì nó là tool do apache phát triển, mục đích của nó giúp đánh giá hiệu năng của một web server qua các tác vụ đo lường.

Cách cài đặt thì khá đơn giản, bạn có thể google là ra, vì thời gian có hạn nên hôm nay chỉ chém gió chơi chơi thôi chứ không đi sâu vào cách cài đặt, bởi vì sao tôi nói vậy ? nếu bạn đã quan tâm tới benchmarking , quan tâm tới testing bla bla thì ....


Reference - Sử dụng ab - Apache HTTP server benchmarking tool để testing performance

OK, server thì dựng tạm một json server testing cho nhanh (Hiện tại test local thôi nhé)


Reference - Sử dụng ab - Apache HTTP server benchmarking tool để testing performance

Cuối cùng là ngồi testing thôi :)

Bài thử nghiệm chính tôi muốn 5 người dùng kết nối đến server gởi đồng thời 1000 request.(Tổng 5 người / 1000 request => 1 người 200 request)

Đến đây đôi lúc bạn sẽ không hiểu lắm là cái méo gì là 1000  bởi 5 bla bla, để hiểu hơn về tool bạn phải step by step nhé. Tôi sẽ test từng bước cho bạn hiểu.


ab -n 1 -c 1 http://localhost:3000/phamquangloc


Tôi cung cấp 1 người đại diện và đồng thời 1 người đó chỉ gởi 1 request đến server


Reference - Sử dụng ab - Apache HTTP server benchmarking tool để testing performance


Giờ tôi muốn cung cấp 1 người đại diện sẽ gởi 5 request tới server


Reference - Sử dụng ab - Apache HTTP server benchmarking tool để testing performance


Cứ như vậy bạn sẽ hiểu được cách tính thế là áp vào bài toán lớn sẽ tính ra, giờ là yêu cầu chính như trên sẽ như sau


Reference - Sử dụng ab - Apache HTTP server benchmarking tool để testing performance

Sau khi bài toán đưa ra đáp ứng được scenario móng muốn xem như ổn thoả thì ta sẽ check xem performance nó như thế nào, mỗi bài test tối thiểu chạy 3 lần sẽ mang tính công tâm nhất nhé :)


Reference - Sử dụng ab - Apache HTTP server benchmarking tool để testing performance

Kết quả thu được trong các quá trình test nên lấy kết quả trung bình để phân tích bạn sẽ thu được

Ưu điểm của nó :

Tính được thời gian

Độ dài của của response khi trả về trên request

Thời gian request, tốc độ truyền nhận ...


Qua kết quả trên sẽ phần nào giúp cho bạn có sự tính toán phù hợp cho mỗi dự án. Nó mang tính tương đối để phục vụ vào nhu cầu, đôi lúc không thể áp công thức dự án này cho dự án kia nên tool một phần giúp bạn tính toán tốt hơn để xây dựng hệ thống ok hơn :)


Hiện tại do nhu cầu cá nhân nên nhiêu đây đủ phục vụ rồi, nếu bạn có cần thêm thì tham khảo thêm phần help, hoặc muốn report báo cáo thì có thể tham khảo thêm trong đó sẽ hỗ trợ đầy đủ :)


Nhãn: