Web Hosting Control Panel - Hướng dẫn cài Direct Admin(DA) trên Centos 7


DirectAdmin là một bảng điều khiển lưu trữ web dựa trên web đồ họa được thiết kế để quản trị trang web dễ dàng hơn. DirectAdmin thường được gọi là DA. DirectAdmin tương thích với một số phiên bản của CloudLinux , Red Hat , Fedora Core , Red Hat Enterprise Linux , CentOS , FreeBSD , Ubuntu và Debian .


Các thức cài Direct Admin thì cũng tương tự như các Host Control Panel khác trên Centos nên vấn đề cài cũng không mấy khó khăn. Nhưng trước khi cài đặt thì điều đầu tiên cần thông tin cấu hình yêu cầu như thế nào.

OK, Cấu hình của Direct Admin cần thì cũng không cao lắm :

OS: Linux (CloudLinux , Red Hat , Fedora Core , Red Hat Enterprise Linux , CentOS , FreeBSD , Ubuntu và Debian )
Ram : 1Gb(Minimum)
HDD: 2Gb(Minimum)
DirectAdmin : Client ID, LicensID (Muốn biết cái này ở đâu hay trial gì gì thì động não cái là biết :) )
Ở gói cài đặt này sẽ cài DirectAdmin Version 1.541 trên Centos 7 và quá trình cài đặt sẽ như sau :

Cài đặt Hostname cho server Centos
Đầu tiên trước khi cài DA cần phải disable Selinux trước bằng lệnh sau

[root@vps ~]# setenforce 0

[root@vps ~]# sed -i ‘s/enforcing/disabled/g’ /etc/selinux/config

Chạy dòng lệnh tiếp theo để cài đặt gói các gói dịch vụ cần thiết bắt buộc của AD

[root@vps ~]# yum install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed autoconf automake libtool which patch mailx bzip2-devel lsof psmisc net-tools systemd-devel libdb-devel perl-DBI xfsprogs rsyslog logrotate crontabs -yTải gói cài đặt của DA từ trang chủ của của Direct Admin

[root@vps ~]# wget http://www.directadmin.com/setup.sh

Quá trình tải sẽ tự động download version mới nhất của DA từ host nhà cung cấp vềCuối cùng là chạy gói cài đặt này để bắt đầu build.


Khi cài đặt tới đây là phần quan trọng nhất :

Như ở trên đã nói cần có Client ID và Lisence ID nên phần này là để xác thực, vì không có nó bạn không thể cài đặt được DA

Khi quá trình cài đặt diện ra thì bạn cứ chọn "Y" để nó chạy, khi hiện ra yêu cầu Client ID và License thì nhập thông tin của bạn vào.


Và thế là cứ "Y" đến khi quá trình cài đăth hoàn tất và không báo lỗi gì thế là thành công.

Lưu ý tiếp theo là DA sẽ chạy port 2222, vì vậy bạn cần mở port Centos 7 để connect đến nó, còn phần mở port như thế nào thì bạn có thể tham khảo bài sau : Hướng dẫn mở port centos 7

Cuối cùng sau khi thành công bạn connect vào host vừa cài đặt : 

https://www.vps.phamquangloc.vn:2222OK thế là quá trình cài đặt đã xong, khá nhanh và DA này cũng khá dễ sử dụng, còn phần quản trị có thể tham khảo thêm guide từ trang chủ


Nhãn: