LPIC-System Administrator - Hướng dẫn cài Network Time Protocol(NTP) trên centos 7


Network Time Protocol là gì, theo thông tin từ trang wiki thì nó là  một giao thức mạng để đồng bộ hóa đồng hồ giữa các hệ thống máy tính kết thúc, dữ liệu biến độ trễ chuyển mạch gói mạng .Đi vào hoạt động từ trước năm 1985, NTP là một trong những giao thức Internet lâu đời nhất hiện nay. NTP được thiết kế bởi David L. Mills thuộc Đại học Delaware.Ở trên là lý thuyết là vậy, mà lý thuyết thì đọc cho biết, còn muốn nói chuyện bình dân thì : NTP là network time protocol, đây là một giao thức mạng để đồng bộ thời gian, giống như 1 công ty có cái đồng hồ riêng và mọi người sẽ lấy đó làm mốc thời gian chính.

Bước 1 :
Cách cài đặt NTP trên Centos 7 như sau :

[root@ localhost~]#  yum install ntp
Bước 2 :

NTP sử dụng port TCP/UDP : 123, vậy cần phải mở port này cho nó.Bước 3 :

Chọn khu vực sử dụng NTP, vidu Việt Nam dùng asia hay VN, còn lại tương tự, có 1 trang tham khảo múi giờ chính xác đó là pool.ntp.org


Mở file conf NTP lên và edit hợp lý :

[root@ localhost~]#  vi /etc/ntp.confBước 4:

Khởi động lại NTP và check xem status kết quả
Note : OK sau khi config xong thì các system khác trỏ về server NTP này là chạy ok nhé, nếu cấu hình trong Server Farm thì nhớ open port này và cho nó access URL các server cấu hình trong file conf nữa là xong :)


Nhãn:

LPIC-System Administrator - Hướng dẫn tạo kết nối ISCSI Storage với ISCSI initiator trên Centos 7


Như hôm trước đã giải quyết xong vụ Tạo ISCSI Target trên Centos 7, xem như đã hoàn tất ok, Vậy hôm nay làm sao để lỗi LUN ra để dùng là một vấn đề tiếp theo.Vậy hôm nay thì bắt đầu như thế nào ???
Để nối tới vấn đề này cần định hình trước như sau : Tạo ra một ISCSI Target xong hoàn chỉnh, LUN cũng đã cấp phát xong, vậy làm sao để dụng, thì trên CentOS 7 muốn connect vào thì cần dùng ISCSI Initiator để connect, còn nó là gì thì xem bên dưới sẽ rõ :)

iSCSI Initiator là một công cụ kết nối lưu trữ ngoài ISCSI để lưu trữ các máy tính với một bộ điều hợp mạng Ethernet.

Trên Centos 7 cần cài nó nó  như sau :

[root@node01~]#  yum install iscsi-initiator-utils -y


Như thông thường thì khi cài xong mọi người cần chỉnh sửa initiatorname.iscsi với nội dung là đường dẫn tới server ISCSI, phần này không cần sửa để mặc định vẫn có thể connect như thường, nhưng mình khuyên nên sửa :)Nội dung bên dưới là thông tin của ISCSI TargetVà trước khi connect tới Target có thể discovery check thông tin như sau :Và sau khi connect thì dùng lệnh sau để check xem nhận chưa.
Kiểm tra các kết nối trên ISCSI InitiatorVà dùng Fdisk check xem có nhận thêm disk nào khôngNote : Còn trên windowns khi kết nối đến linux thì cũng tương tự không khác gì nhiều

Dùng ISCSI Initiator windowns connect vào server iscsi target linux

Tóm lại trên windows và linux không khác gì nhiều, chủ yếu là mức độ tư duy và nhìn nhận vấn đề, chuẩn và logic như nhau :)

Nhãn: