LPIC-System Administrator - Configuration BackupPC Centos 8 để backupc server Centos , ubuntu, etc


Như bài trước đã nói cách cài đặt thủ BackupPC trên Centos 8, nói về cài đặt thì coi như khá dễ rồi, giờ tiếp theo là cài xong để làm gì, sử dụng sao ok mới đáng nói, dưới đây là cách config cơ bản như sau. Mục tiêu sẽ backup sẽ là chính nó và Server Centos và UbuntuLPIC-System Administrator - Configuration BackupPC Centos 8 để backupc server Centos , ubuntu, etcĐầu tiên backup chính server backuppc

Sẽ dùng tar để backup chính nó, có một số thay đổi như sau, một là dùng Tar thì sẽ sửa config trên giao diện web để tiến hành backup. Hai là sẽ sửa lại hoàn chỉnh trong file config để cứ đụng vào là làm khỏi phải lăn tăn (Làm một lần sài mãi mãi :) )

Sửa file config sẽ theo đường dẫn sau


vi /etc/BackupPC/config.pl


Sửa 2 dòng như hình sau là ok, đây là 2 dòng giúp chạy backup và restore


#$Conf{TarClientCmd} = '$sshPath -q -x -n -l root $host env LC_ALL=C $tarPath -c -v -f - -C $shareName+ --totals';
$Conf{TarClientCmd} = '/usr/bin/env LC_ALL=C sudo $tarPath -c -v -f - -C $shareName+ --totals .';


#$Conf{TarClientRestoreCmd} = '$sshPath -q -x -l root $host env LC_ALL=C $tarPath -x -p --numeric-owner --same-owner -v -f - -C $shareName+';
$Conf{TarClientRestoreCmd} = '/usr/bin/env LC_ALL=C $tarPath -x -p --numeric-owner --same-owner -v -f - -C $shareName+';LPIC-System Administrator - Configuration BackupPC Centos 8 để backupc server Centos , ubuntu, etcLPIC-System Administrator - Configuration BackupPC Centos 8 để backupc server Centos , ubuntu, etc


Edit host -> Add host -> Save


LPIC-System Administrator - Configuration BackupPC Centos 8 để backupc server Centos , ubuntu, etc

Edit config -> Chọn tar và config như hình, khi chọn Tar thì config đã sửa ở trên rồi không cần chỉnh sửa lại.

LPIC-System Administrator - Configuration BackupPC Centos 8 để backupc server Centos , ubuntu, etcNhư trên ta thấy đang dùng /usr/bin/gtar để chạy, giờ nâng quyền cho nó như sau


vi /etc/sudoers


Thêm dòng sau, cứ lưu ý backup dùng cái gì thì nâng quyền  nopasswd cho user backupp là okLPIC-System Administrator - Configuration BackupPC Centos 8 để backupc server Centos , ubuntu, etcQuay lại chọn backup là ok, muốn restore thì chạy restore sẽ đượcLPIC-System Administrator - Configuration BackupPC Centos 8 để backupc server Centos , ubuntu, etcLPIC-System Administrator - Configuration BackupPC Centos 8 để backupc server Centos , ubuntu, etcDùng server backuppc trên Centos 8 backuppc server centos 8 khác

Trên server backuppc switch qua user backuppc, tạo rsa key, lưu ý không cần dùng password, chỉ tạo file access phát vào liền.


LPIC-System Administrator - Configuration BackupPC Centos 8 để backupc server Centos , ubuntu, etcssh-copy-id root@192.168.1.7


LPIC-System Administrator - Configuration BackupPC Centos 8 để backupc server Centos , ubuntu, etc


Như trên đã ok rồi, quay lại web backuppc để config, ta sẽ dùng rsync để backup, như phần trên thì cần nâng quyền cho user backuppc nopasswd trong sudoes dành cho rsync rồi, sau khi thêm host server centos 8 này rồi giờ là xúc thôi.


LPIC-System Administrator - Configuration BackupPC Centos 8 để backupc server Centos , ubuntu, etcChạy backuppc thôi.


LPIC-System Administrator - Configuration BackupPC Centos 8 để backupc server Centos , ubuntu, etcKhá là dễ và sử dụng cũng tiện nữa, nếu muốn restore thì như sauLPIC-System Administrator - Configuration BackupPC Centos 8 để backupc server Centos , ubuntu, etc
LPIC-System Administrator - Configuration BackupPC Centos 8 để backupc server Centos , ubuntu, etcDùng server backuppc trên Centos 8 backuppc server ubuntu khác


Cũng như trên Centos 8 thì ubuntu cũng không khác gì lắm, trên ubuntu ta sửa ssh lại cho no có thể chạy root ssh từ xa là ok, tiếp theo cũng copy id rsa qua ubuntu để cho trên backuppc có thể access qua là ok, rsa tạo một lần và lôi ra dùng thôi


ssh-copy-id root@192.168.1.8LPIC-System Administrator - Configuration BackupPC Centos 8 để backupc server Centos , ubuntu, etcLPIC-System Administrator - Configuration BackupPC Centos 8 để backupc server Centos , ubuntu, etcLPIC-System Administrator - Configuration BackupPC Centos 8 để backupc server Centos , ubuntu, etcLPIC-System Administrator - Configuration BackupPC Centos 8 để backupc server Centos , ubuntu, etc
Vậy còn trên Windowns thì sao

Sử dụng BackupPC để backup file trên windown thì cực kỳ dễ nữa, trên windown share file và quăng thông tin cho bên backuppc, thế là access vào là xong.LPIC-System Administrator - Configuration BackupPC Centos 8 để backupc server Centos , ubuntu, etc
LPIC-System Administrator - Configuration BackupPC Centos 8 để backupc server Centos , ubuntu, etc
LPIC-System Administrator - Configuration BackupPC Centos 8 để backupc server Centos , ubuntu, etcLPIC-System Administrator - Configuration BackupPC Centos 8 để backupc server Centos , ubuntu, etc
Nhãn:

LPIC-System Administrator - Cách cài đặt thủ công Backuppc trên Centos 8


Tối nay sẽ quay lại vấn đề liên quan đến backup, nói về backup thì có nhiều phần mềm hữu dụng và hỗ trợ tận răng... Hôm nay sẽ nói đến BackupPC, cách cài đặt cũng khá đơn giản và nhìn cũng ok, nên bài hôm nay sẽ nói nhanh về cách cài dặt trên Centos8.


LPIC-System Administrator - Cách cài đặt thủ công Backuppc trên Centos 8
Bắt đầu cài đặt như sau :


Chuẩn bị một em Centos 8, có 2 ổ cứng,  một sẽ lưu OS và một lưu bản backup, tùy vào vùng lưu trữ mà chuẩn bị server hợp lý.


Cài đặt epel-release bản mới nhất


yum --enablerepo=extras -y install epel-release


LPIC-System Administrator - Cách cài đặt thủ công Backuppc trên Centos 8


Cài BackupPC-XS và rsync-bpc


yum --enablerepo=epel-testing -y install BackupPC-XS rsync-bpc


LPIC-System Administrator - Cách cài đặt thủ công Backuppc trên Centos 8


Cài đặt các thư viện cần thiết của Backuppc


yum -y install bzip2 httpd mod_perl par2cmdline perl-Archive-Zip perl-CGI perl-Compress-Raw-Zlib perl-Data-Dumper perl-Digest-MD5 perl-File-Listing perl-Net-FTP-AutoReconnect perl-Net-FTP-RetrHandle perl-Time-ParseDate perl-version rrdtool samba-clientLPIC-System Administrator - Cách cài đặt thủ công Backuppc trên Centos 8Phần cơ bản về các yêu cầu cần thiết đã xong, quay lại ở trên khi nói chuẩn bị server centos 8 có một ổ đĩa chuyên lưu trữ, vậy giờ tạo ổ đĩa thôi.


Tạo ổ đĩa trên Centos 8


LPIC-System Administrator - Cách cài đặt thủ công Backuppc trên Centos 8LPIC-System Administrator - Cách cài đặt thủ công Backuppc trên Centos 8LPIC-System Administrator - Cách cài đặt thủ công Backuppc trên Centos 8vi /etc/fstabLPIC-System Administrator - Cách cài đặt thủ công Backuppc trên Centos 8LPIC-System Administrator - Cách cài đặt thủ công Backuppc trên Centos 8Giờ sẽ xác định nơi nào sẽ lưu source code, nơi nào sẽ lưu file backup, phân quyền như thế nào thì theo như sau


mkdir -p /media/data/backuppc


mkdir -p /var/www/html/backuppc


mkdir -p /var/www/cgi-bin/backuppc


useradd --home-dir /opt/backuppc --create-home --shell /bin/bash --base-dir /opt/backuppc --gid apache backuppc


chown -R backuppc:apache /media/data/backuppc


chown -R backuppc:apache /opt/backuppcLPIC-System Administrator - Cách cài đặt thủ công Backuppc trên Centos 8Tải source code về

Ok, như trên đã phân ra vị trí lưu trữ đã xong, giờ tải source code về, ở đây là version mới nhất hiện tại.


cd ~


wget https://github.com/backuppc/backuppc/releases/download/4.3.2/BackupPC-4.3.2.tar.gz


tar zxf BackupPC-4.3.2.tar.gz


cd BackupPC-4.3.2LPIC-System Administrator - Cách cài đặt thủ công Backuppc trên Centos 8


Tới bước này thì theo thương lệ sẽ chạy configure.pl sẽ làm theo từng bước để cài đặt, nhưng ở trên đã các folder như ý muốn thì có thể add vào và chạy sẽ nhanh hơn.


Hãy nhìn vào cú  pháp bên dưới thì sẽ nhận ra được mục đích phần trên khi tạo tư mục rõ ràng.


perl configure.pl --batch --cgi-dir /var/www/cgi-bin/backuppc --data-dir /media/data/backuppc --hostname backuppc --html-dir /var/www/html/backuppc --html-dir-url /backuppc --install-dir /opt/backuppcLPIC-System Administrator - Cách cài đặt thủ công Backuppc trên Centos 8LPIC-System Administrator - Cách cài đặt thủ công Backuppc trên Centos 8Cấu hình Apache


Ở trên khi cài đặt các thư viện cần thiết của backuppc thì có kèm theo luôn apache, giờ config nó như sau


cp httpd/BackupPC.conf /etc/httpd/conf.d/


vi /etc/httpd/conf.d/BackupPC.confLPIC-System Administrator - Cách cài đặt thủ công Backuppc trên Centos 8Trong phần Authz_core_module ta bỏ Require local đi à thay thế Require all granted là được


Require all granted 


LPIC-System Administrator - Cách cài đặt thủ công Backuppc trên Centos 8Tiếp theo là đến file httpd.conf


vi /etc/httpd/conf/httpd.conf 


Ta cần chỉnh sửa 2 mục sau, User từ apache sang backuppc


User backuppc


Options -Indexes +FollowSymLinks


LPIC-System Administrator - Cách cài đặt thủ công Backuppc trên Centos 8LPIC-System Administrator - Cách cài đặt thủ công Backuppc trên Centos 8Chỉnh file config để nâng quyền user backuppc trên BackupPC

vi /etc/BackupPC/config.pl


LPIC-System Administrator - Cách cài đặt thủ công Backuppc trên Centos 8Giờ tạo user đăng nhập web và bật service của backuppc lên


htpasswd -c /etc/BackupPC/BackupPC.users backuppc


LPIC-System Administrator - Cách cài đặt thủ công Backuppc trên Centos 8


Chạy service apache


LPIC-System Administrator - Cách cài đặt thủ công Backuppc trên Centos 8


Cái quan trọng nhất là sau khi làm như trên đã chạy ok rồi, bỏ qua phần firewalld thì Selinux nó sẽ không cho config file trên web, vậy bắt buộc phải disable nó đi.


LPIC-System Administrator - Cách cài đặt thủ công Backuppc trên Centos 8Cuối cùng chạy lên kết quả như sau :


http://xxx.xxx.xxx.xxx/BackupPC_Admin


LPIC-System Administrator - Cách cài đặt thủ công Backuppc trên Centos 8


LPIC-System Administrator - Cách cài đặt thủ công Backuppc trên Centos 8Nhìn nó hơi cùi cùi :) vì sao, vì đang chạy http giờ làm phát cho nó lên https nhìn cho ngầu xíu


Cài https cho apache centos 8 để dùng backuppc

yum install mod_ssl openssl


LPIC-System Administrator - Cách cài đặt thủ công Backuppc trên Centos 8


sudo openssl genrsa -out ca.key 2048

LPIC-System Administrator - Cách cài đặt thủ công Backuppc trên Centos 8


sudo openssl req -new -key ca.key -out ca.csr


LPIC-System Administrator - Cách cài đặt thủ công Backuppc trên Centos 8sudo openssl x509 -req -days 365 -in ca.csr -signkey ca.key -out ca.crt

LPIC-System Administrator - Cách cài đặt thủ công Backuppc trên Centos 8


sudo cp ca.crt /etc/pki/tls/certs/


sudo cp ca.key /etc/pki/tls/private/

sudo cp ca.csr /etc/pki/tls/private/


LPIC-System Administrator - Cách cài đặt thủ công Backuppc trên Centos 8Cuối cùng sửa config ssl.conf trỏ đến đúng file CA


vi /etc/httpd/conf.d/ssl.conf


DocumentRoot "/var/www/html"


SSLEngine on


SSLCertificateFile /etc/pki/tls/certs/ca.crt


SSLCertificateKeyFile /etc/pki/tls/private/ca.keyLPIC-System Administrator - Cách cài đặt thủ công Backuppc trên Centos 8sudo systemctl restart httpd


Kết quả của https như sau


LPIC-System Administrator - Cách cài đặt thủ công Backuppc trên Centos 8LPIC-System Administrator - Cách cài đặt thủ công Backuppc trên Centos 8Test sơ phần backup :


LPIC-System Administrator - Cách cài đặt thủ công Backuppc trên Centos 8


LPIC-System Administrator - Cách cài đặt thủ công Backuppc trên Centos 8LPIC-System Administrator - Cách cài đặt thủ công Backuppc trên Centos 8


Ví dụ sơ sơ về cách backup, bên trong mỗi phần nó đã chi tiết, chịu khó xem nó có gì là sử dụng được ngay thôi.


Nhãn: