Reference - 01 - MicroPython trên ESP8266 xử lý module sensor Grove : Green LED, Rotary Angle Sensor, ButtonOK, trước đây khi ngày nghỉ cuối tuần là lôi sensor ra vọc vạch chơi, với bộ Kit cũ mỗi lần làm gì thì dây nhợ hơi lằng nhằng, cũng nhờ dây nhợ vậy mà học được  ra rất nhiều kinh nghiệm.

Sau hai tháng bận rộn giờ mới thực sự rãnh rỗi mà đụng tới bo mạch này kia, giờ đến phần khoe trước, để khỏi mất nhiều thời gian nên đã chuyển sang bộ Kit mới : Grove Creator Kit -γ, và code python trên ESP8266 NodeMCU Lua V3  (vài chục ngàn khá rẻ) . kekeReference - 01 - MicroPython trên ESP8266 xử lý module sensor Grove : Green LED, Rotary Angle Sensor, ButtonBộ Grove Creator Kit -γ này là bộ có full sensor nhất trong các bộ từ - α - β và đến chính nó γ.
Reference - 01 - MicroPython trên ESP8266 xử lý module sensor Grove : Green LED, Rotary Angle Sensor, Button
Để code được Python trên ESP8266 yêu cầu phải cài lại firmware hỗ trợ python, thì flash lại thì khá dễ dàng, chủ yếu tải đúng gói về và dùng vài tool nữa là xong, có thể tham khảo bào sau để biết :
Hướng dẫn update firmware cho Esp8266


http://micropython.org/download/all/ esp8266-1m-20200408-v1.12-351-gbd5633778.bin


Toàn bộ làm trên Linux, nếu dùng windowns thì cũng tương tự
Reference - 01 - MicroPython trên ESP8266 xử lý module sensor Grove : Green LED, Rotary Angle Sensor, ButtonVí dụ 1 : Dùng MicroPython trên ESP8266 điều khiển Grove sensor Green LED tăng giảm độ sáng với Rotary Angle Sensor.


Trong phần này đầu tiên cần biết được thông số của ESP8266, thì cần tham khảo datasheet esp8266 link


Sơ đồ đấu nối : Trên Grove thì không cần bận tâm nhiều đến đấu nối, cứ nhớ rằng có 4 dây, 3 dây sử dụng tương ứng Cực âm, cực dương và Tín hiệu (Màu đen, màu đỏ và màu vàng)Reference - 01 - MicroPython trên ESP8266 xử lý module sensor Grove : Green LED, Rotary Angle Sensor, ButtonGreen LED :
                     + ------ 3v
                     - ------- G
                     S ------ D7

Rotary Angle Sensor :
                     + ------ 3v
                     - ------- G
                     S------ A0Mô tả sẽ như sau : Sử dụng thư thiện machine import Pin, PWM, ADC


Pin : Khai báo Pin cho led, ở đây chọn D7 sẽ là tín hiêu cho led
PWM :Giúp điều chỉnh xung dòng điện các cổng sau hỗ trợ PWM :0, 2, 4, 5, 12, 13, 14 ,15
ADC : Trên bo mạch này chỉ có mỗi A0 hỗ trợ Analog to Digital Conversion, nên bắt buộc phải dùng nó.


Theo code bên dưới là freq là lưu ngưỡng cao nhất của xung dòng điện, duty chỉ nhận giá trị thấp nhất là 0 và cao nhất là freq, khi điều chỉnh Rotary nó sẽ đọc values của Rotary và cập nhật lại cường độ nhưng thỏa mãn ngưỡng đó. Theo mặc định Rotary đọc value của D0 là 1024 (mặc định), tương tự vậy điều chỉnh tăng giảm từ 0 - 1024


OK, lý thuyết là vậy, giờ test thôi.Reference - 01 - MicroPython trên ESP8266 xử lý module sensor Grove : Green LED, Rotary Angle Sensor, ButtonRotary giảm
Reference - 01 - MicroPython trên ESP8266 xử lý module sensor Grove : Green LED, Rotary Angle Sensor, Button


Rotary tăng


Reference - 01 - MicroPython trên ESP8266 xử lý module sensor Grove : Green LED, Rotary Angle Sensor, ButtonVà code hoàn chỉnh như sau, đưa vào function cho nhìn gọn gàng khoa họcReference - 01 - MicroPython trên ESP8266 xử lý module sensor Grove : Green LED, Rotary Angle Sensor, ButtonVí dụ 2 : Dùng MicroPython trên ESP8266 điều khiển Grove sensor Green LED tắt mở bằng công tắt Button


Sơ đồ :

Green LED : 
                     + ------ 3v
                     - ------- G
                     S ------ D5(GPOP14)

Button: 
                     + ------ 3v
                     - ------- G
                     S ------ D7(GPOP13)
Reference - 01 - MicroPython trên ESP8266 xử lý module sensor Grove : Green LED, Rotary Angle Sensor, ButtonReference - 01 - MicroPython trên ESP8266 xử lý module sensor Grove : Green LED, Rotary Angle Sensor, ButtonReference - 01 - MicroPython trên ESP8266 xử lý module sensor Grove : Green LED, Rotary Angle Sensor, Button
Nhãn:

Reference - Cài đặt Vim Plugins trên windowns và Linux một cách nhanh nhất


Tối nay làm bài về VIM, cách thêm Plugins vào VIM trên Windowns và Linux một cách nhanh nhất có thể :)
Reference - Cài đặt Vim Plugins trên windowns và Linux một cách nhanh nhấtPhân biệt giữa Windowns và Linux thì mô hình chung chỉ là cách nói để phân loại OS mà thôi, còn cách làm việc thì như nhau, không gì thay đổi.


Giờ nói sơ về các Plugins sẽ cài, sau đây là top Plugin thần thánh nhiều người dùng hiện nay :Plug 'airblade/vim-gitgutter'
Plug 'editorconfig/editorconfig-vim'
Plug 'itchyny/lightline.vim'
Plug 'junegunn/fzf.vim'
Plug 'mattn/emmet-vim'
Plug 'scrooloose/nerdtree'
Plug 'terryma/vim-multiple-cursors'
Plug 'tpope/vim-eunuch'
Plug 'tpope/vim-surround'
Plug 'w0rp/ale'Windowns :


https://www.vim.org/download.php


Vào trang chủ tải bộ cài mới nhất về cài là xong, cứ Next tới là ok :)Reference - Cài đặt Vim Plugins trên windowns và Linux một cách nhanh nhất
Như vậy là ta đã có Vim ngon lành rồi, giờ thêm Plugins nữa là xongVim 8.2 trên windows khi cài nó có tạo sẵn bộ vimfiles, thì ta cứ kế thừa thư mục này mà sử dụng, cần gì thì thêm file vào thôiReference - Cài đặt Vim Plugins trên windowns và Linux một cách nhanh nhất
Giờ quan trọng nhất cần một file plug.vim, file này có sẵn trên github lấy về sử dụng thôi, muốn downlaod về hay hay kéo về bằng powershell gì cũng đượcReference - Cài đặt Vim Plugins trên windowns và Linux một cách nhanh nhất
https://raw.githubusercontent.com/junegunn/vim-plug/master/plug.vim

Reference - Cài đặt Vim Plugins trên windowns và Linux một cách nhanh nhất
Quay lại đường dẫn như hình chỉnh file _vimrc, phần này quan trọng nhất
Reference - Cài đặt Vim Plugins trên windowns và Linux một cách nhanh nhất
https://github.com/huntie/dotfiles/blob/f8a129f8e306c853ab52234f605b1d872b0448b1/vim/.vimrcCopy nội dung ném vào file _vimrc

Reference - Cài đặt Vim Plugins trên windowns và Linux một cách nhanh nhấtThay vì tạo một file plugin riêng, ném luôn config các plugin cần import vào Vim cho nhanh
Reference - Cài đặt Vim Plugins trên windowns và Linux một cách nhanh nhấtMở Vim lên chạy :PlugInstall và đợi chờ là hạnh phúc :)


Reference - Cài đặt Vim Plugins trên windowns và Linux một cách nhanh nhấtReference - Cài đặt Vim Plugins trên windowns và Linux một cách nhanh nhấtLinux :


Đầu tiên linux phải cài Vim trước tiên, như trên Pop OS


sudo apt-get install vim


Trên Linux cũng không khác gì windowns là bao, tương tự như trên đó là kéo file, và đường dẫn sẽ là ~/.vim/xxxReference - Cài đặt Vim Plugins trên windowns và Linux một cách nhanh nhất

curl -fLo ~/.vim/autoload/plug.vim --create-dirs \ https://raw.githubusercontent.com/junegunn/vim-plug/master/plug.vimThay vì như trên windowns copy pugin quăng vào file .vimrc, thì đây tạo 1 file config riêng, sau khi tạo file này thì config kia chỉ copy paste thôi, còn muốn làm như trên cũng được, không sao~/.vim/plugins.vimNội dung trong file plugins.vim này là thông tin plugins
call plug#begin('~/.vim/plugged')
Plug 'airblade/vim-gitgutter'
Plug 'editorconfig/editorconfig-vim'
Plug 'itchyny/lightline.vim'
Plug 'junegunn/fzf.vim'
Plug 'mattn/emmet-vim'
Plug 'scrooloose/nerdtree'
Plug 'terryma/vim-multiple-cursors'
Plug 'tpope/vim-eunuch'
Plug 'tpope/vim-surround'
Plug 'w0rp/ale'
call plug#end()
Reference - Cài đặt Vim Plugins trên windowns và Linux một cách nhanh nhấtKhi mọi thứ đã chuẩn bị xong, quay lại file .vimrc copy toàn bộ nội dung như trên windowns ném vào và không cần sửa gì hết là ok
vi  ~/.vimrc
Reference - Cài đặt Vim Plugins trên windowns và Linux một cách nhanh nhất Giờ là chạy :PlugInstall xong thôiReference - Cài đặt Vim Plugins trên windowns và Linux một cách nhanh nhấtNhìn sơ sơ qua thấy khá đẹp đây :) đẹp thì đẹp như sử dụng thành thạo nó mới đáng nói, còn nếu khó quá thì có help :) :)Reference - Cài đặt Vim Plugins trên windowns và Linux một cách nhanh nhất
Nhãn:

Reference - Cài đặt Nano Server 2016 trong vòng một nốt nhạc


Hôm nay mới gọi là thực sự hơi rãnh rỗi xíu mới viết nỗi bài này, chủ đề hôm nay nói về Nano Server 2016. Tại sao hôm nay lại lòi ra windowns, ah tình hình là bữa giờ ngồi nhai các khóa học bắt buộc của công ty năm 2020 và cũng có nói tới cái này. :)Reference - Cài đặt Nano Server 2016 trong vòng một nốt nhạc


Hôm nay nói sơ sơ về cách cài đặt và remote bla bla và tạo môi trường Nano Server như thế nào, mục đích bên dưới là tạo môi trường Lab, sẽ cài trên Vmware workstation, mục đích của Lab này mình tạo ra để phục vụ cho mục đích code powershell của mình nên cũng có cái gọi là :) cài thì nhanh đấy.


Giờ nói về Windowns Server 2016 vậy có cũ lắm không, ra cmnr 2019 rồi kìa, nhưng cũng đừng nôn nóng, nhiều công ty windows certification cũng mới chỉ 2016, nên 2019 cũng từ từ thôi. :)


Trước khi cài nó trên VMWare thì cần chuẩn bị những món sau :


VMware Workstation Pro, ISO Server 2016 en_windows_server_2016 và nhiêu đó là đủ rồi.


Muốn đơn giản thì tải Nano Server Image Builder về cài đặt và next next là xong, còn lười thì dùng powershell cũng được không sao, mình dùng powershell làm cho nhanh, vì khi hiểu rồi thì làm cái gì cũng ra hết :)


Bước 1 : Mount iso này vào máy


Reference - Cài đặt Nano Server 2016 trong vòng một nốt nhạcBước 2 : Copy thư mục Nano Server có sẵn trong bộ cài đã mount ở trên vào 1 thư mục riêng và chạy đăng ký RemoteSigned.


Set-ExecutionPolicy RemoteSigned


Reference - Cài đặt Nano Server 2016 trong vòng một nốt nhạcBước 3 :Sau khi đăng ký xong thì chạy import NanoServerImageGenerator


Import-Module .\NanoServerImageGenerator.psd1Reference - Cài đặt Nano Server 2016 trong vòng một nốt nhạc
Check xem đã cài ok chưa


 Get-ModuleReference - Cài đặt Nano Server 2016 trong vòng một nốt nhạc


Bước 4: OK, tạo ra list thư mục như sau để lưu các file như nơi chứ Virtual hard disk, nơi chứ driver ...


Reference - Cài đặt Nano Server 2016 trong vòng một nốt nhạc


Nói tới driver thì tạo sao phải cần có nó, như trên nói đến mục đích cài trên VMWare nếu ko có driver này thì xem như card mạng tạch.

Vậy lấy nó ở đâu, đơn giản vào đường dẫn sau


 C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Workstation\windows.iso


Mount cái file iso này và chạy setup.exe xong chỉ chổ lưu hoặc nhớ chổ lưu các file đã install và vào tìm driver và lôi ra dùng. Ở đây cài đại ở một thư mục nào đó rồi vô copy ra là xong


Reference - Cài đặt Nano Server 2016 trong vòng một nốt nhạc


Bước 6 : Cuối cũng chạy dòng sau là sẽ tự tạo Nano Server.


New-NanoServerImage -MediaPath E:\ -TargetPath C:\Users\sita\Desktop\NanoServer2016\DiskVHD\NanoServer03.vhd -Edition Datacenter -DeploymentType Guest -ComputerName NanoServer01 -AdministratorPassword (ConvertTo-SecureString -String "conchimnon@123" -AsPlainText -Force) -DriverPath C:\Users\sita\Desktop\NanoServer2016\VMTool


-MediaPath : File iso mount ở đâu, ở đây mount ở E thì chỉ đến E thôi.

-TargetPath : Nơi lưu Virtual Hard Disk ở đâu thì chỉ đến thư mục đó

-Edition : Có Datacenter và  standard, tùy vào nhu cầu sử dụng

-DriverPath : Như nếu sử dụng tool Nano Server Image Builder thì cần phải add file driver, còn ở đây chỉ tới thư mục driver nó sẽ tự nhận các file trong thư mục này

Ở đây chỉ vào Option cơ bản, muốn thêm vào trang chủ Microsoft tìm thêm option như IIS, cluster...


Reference - Cài đặt Nano Server 2016 trong vòng một nốt nhạc


Kết quả có ngay cục Virtual Hard Disk này, bên trong cục này sẽ là thông tin OS  rút ngọn.


Reference - Cài đặt Nano Server 2016 trong vòng một nốt nhạc


Bên trong nó có gì nha :)


Reference - Cài đặt Nano Server 2016 trong vòng một nốt nhạc
Ok, phần trên đã giải quyết xong rồi đấy, có rồi lấy ra sử dụng thôi.

Ah, mà quên cục trên dùng windowns mở ra hoặc hyper-v chạy lên thì dễ, còn đây muốn trên VMware mà, mà thằng này lại dùng .vmdk chứ không phải .vhd. Vậy thì convert nó qua thôi, tool thì nhiều google phát có đầy như V2V StartWind, qemu ....

Giờ dùng Qemu cho nhanh đi, lên mạng tải 1 cục về sài ko cần cài đặt : qemu-img-win-x64-2_3_0


qemu-img.exe convert -p C:\Users\sita\Desktop\NanoServer2016\DiskVHD\NanoServer01.vhd -O vmdk C:\Users\sita\Desktop\NanoServer2016\DiskVHD\NanoServer.vmdkReference - Cài đặt Nano Server 2016 trong vòng một nốt nhạcReference - Cài đặt Nano Server 2016 trong vòng một nốt nhạcSau khi tất cả mọi thư cần có đã có, cuối cùng lên máy ảo thôi nào :)

Chọn Custom

Reference - Cài đặt Nano Server 2016 trong vòng một nốt nhạc


Reference - Cài đặt Nano Server 2016 trong vòng một nốt nhạc


Reference - Cài đặt Nano Server 2016 trong vòng một nốt nhạc

Reference - Cài đặt Nano Server 2016 trong vòng một nốt nhạc


Reference - Cài đặt Nano Server 2016 trong vòng một nốt nhạc

Giữ nguyên LSI Logic SAS là ok rồi
Reference - Cài đặt Nano Server 2016 trong vòng một nốt nhạc


Nhớ chọn IDE, nếu chọn SCSI thì ko boot được nhé

Reference - Cài đặt Nano Server 2016 trong vòng một nốt nhạc

Chọn Existing vì đã convert xong khi nãy, chọn lại và dùng

Reference - Cài đặt Nano Server 2016 trong vòng một nốt nhạc
Reference - Cài đặt Nano Server 2016 trong vòng một nốt nhạc


Chọn Convert
Reference - Cài đặt Nano Server 2016 trong vòng một nốt nhạc

Sau khi next next và chọn các lựa chọn trên đã xong thì khoan hãy mở máy ảo lên, vì mở lên vẫn chưa nhận card mạng đâu, hãy đỗi thông tin như hình bên dưới, đây là driver đã copy khi nãyReference - Cài đặt Nano Server 2016 trong vòng một nốt nhạc


Và chạy lên và đăng nhập là xong


Reference - Cài đặt Nano Server 2016 trong vòng một nốt nhạc


Driver chạy ngon lành :)


Reference - Cài đặt Nano Server 2016 trong vòng một nốt nhạcReference - Cài đặt Nano Server 2016 trong vòng một nốt nhạc
Client remote tới nano server :

Để remote được thì cần set Trusthosted trước đã, câu lệnh sau set all luôn cho dễ lần sau or nhiều hostSet-Item WSMan:\localhost\Client\TrustedHosts -Value "*" -ForceReference - Cài đặt Nano Server 2016 trong vòng một nốt nhạcReference - Cài đặt Nano Server 2016 trong vòng một nốt nhạc


Tính ra Nano Server khá là nhẹ, nếu dùng nó chạy các tác vụ nho nhỏ cũng khá là ok, giảm đáng kể tài nguyên :)


Muốn controll cái này cho ok ngon lành thì học powershell  đi nhé và học nó không bao giờ phí đâu :)

Reference - Cài đặt Nano Server 2016 trong vòng một nốt nhạc

Nhãn: