How Much Memory Do You Need to Run 1 Million Concurrent Tasks?

 Câu hỏi trên không phải là của tôi, nó là của Piotr Kołaczkowski, tối nay trước khi đi ngủ tôi chém gió xíu thôi.

OK, bài viết của anh ấy ở đây, bạn có thể vào xem, tôi chỉ ngồi test chơi thôi, bài này tôi biết được thông qua kênh youtube của đại ka Tips :)


https://pkolaczk.github.io/memory-consumption-of-async/


OK, tôi test trên windowns, vì anh ấy test trên linux rồi nên tôi sẽ test windowns xem như thế nào.

Test Environment

Hardware : Intel(R) Core(TM) i7-9750H CPU @ 2.60GHz   2.59 GHz

OS : Windows 10 Pro 22H2 19045.3086

Go : g o version go1.20.6 windows/amd64

Java : java 20.0.1 2023-04-18

.Net : 7.0.7

Python : 3.11.4

Node: v20.3.0

Ở trên là những món tôi biết, còn những món tôi không biết nên không quan tâm lắm :)

Sau khi edit lại xíu code cho nó ok hơn thì giờ chạy thôi :)


Python

How Much Memory Do You Need to Run 1 Million Concurrent Tasks?

Kết quả : 

How Much Memory Do You Need to Run 1 Million Concurrent Tasks?


Node

How Much Memory Do You Need to Run 1 Million Concurrent Tasks?


Kết quả : Lúc hòa thành kết quả thấy khá nhanh, nhưng đến 10 tr thì tạch :)

How Much Memory Do You Need to Run 1 Million Concurrent Tasks?


Java Threads

How Much Memory Do You Need to Run 1 Million Concurrent Tasks?

Kết quả : Ngồi đợi ngáp ngắn dài luôn :) sau bài test này phải tắt máy cho nó nghỉ ngơi, sáng dậy sớm test tiếp, vì nó khá là nóng lên rồi, sợ nóng quá sẽ  không mang tính công bằng :)

How Much Memory Do You Need to Run 1 Million Concurrent Tasks?Java VirtualThreads : Sau khi test với java virtual threads thì thấy khá là mượt, khi tiến trình chạy xong task khá là nhanh. Máy tính không bị cao CPU với giật lát nhiều như chạy code java trên, một lời khen cho virtual :)

How Much Memory Do You Need to Run 1 Million Concurrent Tasks?


Kết quả :

How Much Memory Do You Need to Run 1 Million Concurrent Tasks?


Go

How Much Memory Do You Need to Run 1 Million Concurrent Tasks?


Kết quả : Go chạy xong task khá nhanh đấy, nhưng khi task nhiều thì ram ngốn ầm ầm ngay lập tức, không có khái niệm từ từ luôn.

How Much Memory Do You Need to Run 1 Million Concurrent Tasks?


.Net

How Much Memory Do You Need to Run 1 Million Concurrent Tasks?

Kết quả : Chỉ có thể nói 1 câu thôi, microsoft bá đạo đấy :)

How Much Memory Do You Need to Run 1 Million Concurrent Tasks?


Những kết quả trên như một phần test xem hiệu năng như thế nào, nếu nhiều bài test như thế này thì sẽ giúp có nhiều kết quả hơn, đơn giản mọi thứ sẽ tốt hơn :) 


Nhãn: