Reference - Iperf công cụ đo tốc độ và băng thông mạng mạnh mẽ


Như tiêu đề thì có nhắc tới Iperf công cụ đo tốc độ băng thông mạnh mẽ, vậy mạnh mẽn như thế nào thì trước tiên vào trang chủ nó xem như thế nào :)
Mới vào trang chủ đã thấy What is iPerf / iPerf3 ? nói đơn gian stranslate lại như nầy : iPerf3 là một công cụ để đo lường hoạt động của băng thông tối đa có thể đạt được trên các mạng IP. Nó hỗ trợ điều chỉnh các tham số khác nhau liên quan đến thời gian, bộ đệm và giao thức (TCP, UDP, SCTP với IPv4 và IPv6). OK tạm hiểu là vậy, còn sử dụng làm sao thì cần tải về trước rồi tính sau.

iPerf3 hỗ trợ trên nhiều nền tảng, Windowns, Linux, Macos bla bla, mình thích làm trên Linux, nhưng giờ lười cài máy ảo quá nên lôi windowns chơi với điện thoại Samsung J7 Prime Vợ cho test cho hầm hố :)

Đầu tiên vào trang chủ tải về :
Windowns : Tải bản iPerf dành cho Windowns


Android : Tải Magic iPerf trên Android về điện thoại
Sau khi chuẩn bị mọi thứ bây giờ sẽ nói về việc chính sẽ làm, dùng điện thoại connect tới laptop để đo lượng băng thông và tốc độ.

Cấu trúc : 

Usage: iperf [-s|-c host] [options]

Các option thì có chú thích khi dùng --help show

Example 1:

Biến điện thoại Samsung làm Server và dùng laptop làm client connect tới để đo UDP và Bandwidth

Trên laptop soạn cú pháp sau :

Lấy UDP và Bandwidth của điện thoại có IP là 192.168.1.229 và lựa chọn dịch ngược lại và bỏ qua 3 giây đầu :) cứ hiểu là vậy đi, chi tiết xem --help :)

C:\iperf\iperf-3.1.3-win64>iperf3.exe -u -b 0 -c 192.168.1.229 -R -O 3
Trên điện thoại thì chạy server với iperf3 -s
Result :Example 2 : TCP

Kiểm tra traffic TCP dùng Iperf : thông tin trên laptopThông tin trên điện thoại
Example 3 : UDP

Lệnh chạy trên laptopLệnh chạy trên điện thoại và kết quả

Do nhu cầu sử dụng để đáp ứng yêu cầu mà chạy theo ý cá nhân, Iperf không những kiểm tra traffic trên các máy tính, điện thoại điểm đầu và cuối àm nó còn ứng dụng khá nhiều...

Tùy theo nhu cầu và tính hấp thụ của cá nhân mà áp dụng vào và có thể tham khảo thêm ở mục hướng dẫn sử dụng tool trên Kali linuxNhãn: