Kali linux - Deep Scanning - Hướng dẫn sử dụng SuperScan để scan Netbios


Như trên windows hỗ trợ sẵn các kỹ thuật quét sâu tích hợp sẵn ở bài hướng dẫn sử dụng Nbtstat thì có một công cụ khá gọn nhẹ do McAfee phát triển đó là SuperScan hiện tại đang có bản version 4, tool này hỗ trợ nhiều scan hữu ích và trong số đó có 1 tab Windows Enumeration hỗ trợ quét sâu về thông tin Netbios.

Hướng dẫn sử dụng SuperScan

Tiếp xúc sâu vào SuperScan thì nó bao gồm các Enumeration type cần thiết như :

NetBios Name Table : tham khảo hướng dẫn sử dụng Nbtstat để biết thông tin và có bảng tham chiếu để biết rõ thông tin.

NULL Session : Có thể scan check thông tin các truy cập nặc danh

Mac Address : Có thể lấy được thông tin Mac Address  và số ID của Mac Address.

Hướng dẫn scan Mac Address


Workstation Type : Lấy được thông tin của máy trạm cần scan như số lượng User đang có,tên máy ...

Workstation là gì


User : Có thể lấy được thông tin các user đang có trên client.

Hướng dẫn scan user trong hệ thống


Group : Check thông tin của group nếu có.

Hướng dẫn scan group trong hệ thống

Remote Procedure Call (RPC) Endpoint dump : là các tiến trình ứng dụng chạy động đồng thời trên máy tính và nó trao đổi dữ liệu với nhau. Những danh sách ứng dụng này tương ứng là 1 Entry, và bên trong mỗi Entry sẽ cung cấp thông tin ID các interface,ID Object , thông tin các ID...

Remote Procedure Call là gì

Account policies : Thậm chí nó có thể scan được quy định bảo mật của password như thời gian khoá, quy định độ dài password...

Cách bảo mật thông tin user

Shares : Các thông tin được share trên máy client

Hướng dẫn share thư mục win 7

Domain : Kiểm tra thông tin của máy client khi scan sử dụng domain nào, thuộc quyền quản lý domain hay không.

Remote time of day : Thông tin ngày giờ, thời gian hoạt động

Hướng dẫn cài giờ trên máy tính

Logon Session : Biết được hiện trạng User nào đang sử dụng

Cách tạo session kali linux

Drives : Check trên client có bao nhiêu ổ đĩa Drives

Hướng dẫn Map drives


Trusted Domain : Kiểm tra xem domain đang dùng, tên máy, đang dùng domain hay workgroup

Trusted Domain là gì

Services : Liệt kê các dịch vụ trên client, biết dịch vụ nào đang chạy hoặc dừng, cái này giúp hỗ trợ từ xa 1 client nào đó có dính virut nào không khi quan sát trên service khá tốt.

phamquangloc.vn


Trong mục Option có thể nhập user/pass của một máy client nào đó để quá trình scan kỹ hơn, đối với Sysadmin muốn kiểm tra 1 client nào trong hệ thống của mình.

kiểm tra thông NetBios,


Ở trên đã đi sâu vào kiểm tra thông NetBios, có thể tham khảo thêm một số Tab tích hợp sẵn trong tool :
Scan Ip : 

kiểm tra thông NetBios,

Tool : Tổng hợp các ping request

kiểm tra thông NetBios,Nhãn: , ,