Kali linux - Proxy - Hướng dẫn sử dụng Tor - Tor Browser


Tor Browser : Là trình duyệt hỗ trợ lướt web an toàn, nặc danh không lưu lại bất cứ thông tin nào, giúp an toàn cho người dùng khi sử dụng duyệt web.

Cách cài đặt  vào đường Link sau: 

https://www.torproject.org/download/download-easy.html.en

Lựa chọn chọn bộ cài đặt phù hợp với OS đang sử dụng như : Windowns, Macos hoặc Linux.Tải về và bấm cài đặt cho đến khi  hoàn tất, cứ next,next là xong. Sau khi cài đặt xong mở trình duyệt Tor lên.


Sau quá trình load network status hoàn tất thì trình duyệt Tor sẽ không khác gì trình duyệt bình thường và có thể sử dụng để duyệt web.

Khi duyệt web bằng Tor browser thì toàn bộ lịch sử và quá trình sử dụng Tor sẽ không được lưu, tắt trình duyệt Tor đi thì mọi thứ sẽ trong quá trình duyệt web sẽ mất hết.
Nhãn: ,